Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Miljö- och energipolitik får mer kraft i EU”

Publicerad: 22 maj 2014, 12:23

Marita Ulvskog (S), toppkandidat till EU-parlamentet, vill att EU ska ha en ambitiös klimatpolitik. Miljö- och energifrågorna är effektivare att driva på EU-nivå än på nationell nivå, tycker hon.


Hur tycker du att valrörelsen varit så här långt?
- Det börjar bli tryck i den och det tycker jag är bra, det är viktigt att vi höjer valdeltagandet.

Vilken är den viktigaste frågan för dig i valet?
- Jag har mest jobbat med klimatpolitiken den gångna mandatperioden, därför är jag naturligtvis engagerad i den. Särskilt som det 2015 kommer att vara ett viktigt klimattoppmöte där vi ska komma överens om vad som ska komma efter Kyotoprotokollet.

- Men det som är väldigt viktigt är kampen mot arbetslöshet, 26 miljoner är öppet arbetslösa. Det är en fara inte bara för människor och samhället, utan även för demokratin. Vi ser hur de extrema partierna suger näring ur den sociala katastrof som massarbetslösheten innebär. Sedan är det naturligtvis viktigt med fackliga rättigheter.

S vill att utländska arbetare ska omfattas av svenska kollektivavtal. Är det inte ett sätt att stoppa den fria rörligheten som EU bygger på?
- Nej, absolut inte. Tvärtom vill vi ha en inre marknad, men man ska inte konkurrera med låga löner. Konkurrensen ska handla om kvalitet, att man är bäst på det man gör.  För oss är det otroligt viktigt att man inte dumpar löner och arbetsvillkor.

Men en polsk arbetare kanske själv nöjer sig med att tjäna mindre än en svensk så länge lönen är högre än hemma i Polen, ska det inte vara okej då?
- Likabehandlingsprincipen innebär ju att om man gör samma jobb på samma ställe då ska man ha samma villkor. Det är en princip som vi finner fullkomligt rimlig.

Är inte den politiken protektionistisk?
- Att tala om grundläggande rättigheter som protektionism är ett ställningstagande som är djupt ideologiskt. En högerpolitiker resonerar som så att man systematiskt kan diskriminera människor som kommer till Sverige för att jobba.

Vilka frågor när det gäller miljö är viktiga för dig?
- Jag har jobbat med klimat och miljö och har förhandlat fram ett ställningstagande som EU-parlamentet ställt sig bakom. Det går ut på att vi ska minska våra utsläpp till 2030 med 40 procent, öka andelen förnybar energi med 30 procent och ha bindande mål för energieffektivisering.
- Det beslutar vi inte om på nationell nivå, det är likadant med miljöpolitiken. Det är svårt att få effekt i de här frågorna om man inte beslutar om dem på EU-nivå.

Moderaterna hävdar att er politik leder till att kärnkraften läggs ned och att vi blir ännu mer beroende av kol och gas, hur ser du på det?
- Det är ett obegripligt resonemang. Kärnkraft beslutar varje enskilt medlemsland om och ökar vi andelen förnybar energi så minskar vi beroendet av kol och gas.

Det går väldigt bra för FI, kan man tolka det som att S misslyckats med att fånga upp den feministiska underströmmen i Sverige just nu?
- Det tror jag inte, men jag tycker att det är bra att feminismen står på dagordningen också i den här valrörelsen.

Karin Lundahl

Webbredaktör

kl@dagenssamhalle.se

Dela artikeln:


Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev