Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Mest läst 2017: ”Vi har tvingats dra ner”

Publicerad: 31 december 2017, 00:20

Problemet med sänkta stöd accelererar, menar Scouterna.

Foto: Scouterna

För snart ett år sedan skrev Scouterna en besviken artikel där de kritiserade regeringen för att organisationens stöd sänktes – trots att de hörsammat regeringens rop på hjälp under flyktinghösten 2015. Artikeln är årets mest lästa. Hur har det gått med stöden i år?


Ämnen i artikeln:

CivilsamhälletFlyktingmottagandeBidragRegeringen
Ni bad om hjälp och flera hundra kårer öppnade upp sina lokaler som temporära boenden under flyktinghösten 2015. (...) Men regeringens löften höll inte – scouternas organisationsbidrag har nu sänkts med två miljoner kronor. Ett dråpslag mot ett civilsamhälle som tar ansvar för 45 000 barn och unga.

Så skrev Britta Burreau, Gustaf Haag & Katarina Hedberg, företrädare för Scouterna den 3:e januari i år i en debattartikel som efter ett helt år av publiceringar ändå behöll titeln som årets mest lästa. Många fann uppenbarligen dråpslaget mot de hjälpsamma scouterna upprörande. Ett år har gått och vi kontaktar Scouterna igen.

– Hej Britta (ordförande), Gustaf (ordförande) och Katarina (generalsekreterare)! I januari i år skrev ni en artikel som kom att bli det här årets mest lästa debattartikel på Dagens Samhälle. Fick ni mycket respons när ni skrev den?

Det är otroligt roligt att se att artikeln fått sådan spridning. Det gör oss stolta. Och ja, vi fick en hel del stöttande reaktioner på artikeln, så väl internt som externt. Dels många tack från engagerade inom rörelsen och dels från andra organisationer som drabbats av lägre statsbidrag.

Vi har fortsatt lyfta frågan under året för att vi är bekymrade över den utveckling vi idag ser inom våra organisationer. Det som behöver göras är att det statliga stödet till barn- och ungdomsorganisationerna behöver höjas till minst 400 miljoner kronor, en fördubbling mot dagens anslag. Vi vill också att  fördelningsnyckeln ses över så att incitamenten för ökat samarbete inom föreningslivet ökar.

Det här har också varit grunden till flera viktiga samtal under året, bland annat i Almedalen, på våra träffar med Riksdagens scoutnätverk och när vi under hösten arbetat intensivt med Trygga möten som en metod att bryta tystnadskulturen kring övergrepp och kränkningar.

– I artikeln uttryckte ni stor besvikelse över att ha fått era bidrag sänkta med två miljoner kronor – trots att era kårer ställt upp under flyktingkrisen, upplåtit lokaler som temporära boenden och startat syrisk-ortodoxa kårer med mera. Ett dråpslag, menade ni då. Vad har hänt sedan dess, har ni fått höjda stöd?

Nej, tvärtom. Vi har precis mottagit beslutet för 2018 där samma problematik kvarstår och till och med accelererar! Jämfört med året innan har bidraget sänkts med 3 procent. I kronor är beloppet högre till organisationen men det beror på att vi ökat än mer i antal medlemmar, en ökning som inte alls premieras.

Tillsammans med Sverok, Sveriges elevkårer och Unga musikanter har vi skickat en skrivelse till ansvariga ministrar, Alice Bah Kunhke och Anna Ekström, där vi tagit upp frågan. Det svar vi fått av en tjänsteman är att regeringen tackar för vårt engagemang men duckar totalt i den konkreta frågan kring statsbidraget.

– Hur går era fortsatta insatser för integration och mottagande, har ni skalat upp eller har ni tvingats dra ner?

Tyvärr har vi tvingats dra ner. Ett direkt resultat av de sänkta bidragen är att vi inte längre har en nystartskonsulent i Malmö vilket inneburit att den framgångsrika verksamhet som vi hade där har avstannat delvis och riskerar att avstanna helt.

Vi genomförde en nationell jamboree i somras med 11 000 barn och unga på Rinkabyfältet utanför Kristianstad. Under veckan bjöd vi in 1 300 nyanlända barn från närområdet att besöka oss och få uppleva scouting, vilket var mycket uppskattat. Aktiviteter som denna skulle vi gärna göra mer av om det fanns ekonomiska resurser att tillgå.

– Om ni fick ge bestämma en makthavares nyårslöfte, vem skulle lova vad?

Vår önskan är att makthavarna ser vad vi som organisation, 68 500 scouter, åstadkommer i samhället och stöttar det. Vi vill se fler exempel på politiker som lyssnar på barn och ungas frågor.

Vi vill därför att anslaget till barn- och ungdomsorganisationer ska höjas till minst 400 miljoner kronor så att vi även fortsättningsvis kan erbjuda en trygg och meningsfull fritid för alla barn och unga i Sverige.

– Är ni redo för 2018?

Ja, det är vi, vi är ju alltid redo! Under året kommer vi att ha vår Demokratijamboree, vårt största demokratiska möte, där upp mot 1 500 scouter samlas för att påverka och komma med förslag på vad scouting ska vara framåt och idéer kring vad som kan göra organisationen ännu bättre.

Vi startar projektet Rätten till Friluftsliv, som syftar till att förbättra tillgängligheten för barn och unga med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF.  Vi fortsätter att kartlägga svenska naturens smultronställen tillsammans med Google Sverige. Och mycket mycket mer.

Sanna Rayman

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev