Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Meddelarskydd en fara för privat sektor

Systemet med meddelarskydd som är skapat för den offentliga sektorn kan inte bara överföras till den privata sektorn inom offentligt finansierad verksamhet som vård, skola och omsorg. Risken är stor att företagen skadas.

Publicerad: 23 maj 2014, 12:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

OffentlighetsprincipenMedierMeddelarskydd

Enligt utredningen om Stärkt meddelarskydd för privatanställda är det en rimlig utgångspunkt att enhetliga och tydliga regler är en bra grund för en väl fungerande yttrandefrihet. Det är en rimlig utgångspunkt. Däremot är det inte det lämpligaste alternativet att överföra ett system som är skapat för den offentliga sektorn till privat sektor.

Stärkt meddelarskydd i privat driven offentligt finansierad verksamhet inom vård, skola och omsorg skulle medföra betydande negativa konsekvenser för företagande i välfärdssektorerna. Utredningens förslag skulle innebära en principiell förskjutning för var gränsen för lagstiftning gentemot det privata näringslivet går.

De viktigaste negativa följderna är att det skulle medföra ett betydande ingrepp i avtalsfriheten, att lojalitetsplikten hos arbetstagarna gentemot arbetsgivaren undermineras, samt att skyddet för företagshemligheter urholkas.

Enligt det direktiv som föregick utredningen (Kommittédirektiv 2012:76) skulle utredningen se över frågan om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet och då framför allt i sådan verksamhet som avser vård, skola och omsorg. Utgångspunkten var att meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet så långt som möjligt ska vara detsamma som för offentligt anställda.

Med sådana direktiv är det kanske inte så konstigt att utredningen helt förbisett andra alternativa sätt att säkra de anställdas rättigheter.

Den löpande verksamheten i företag inom vård, skola och omsorg må bedrivas genom offentligt finansierade medel. Men ofta finns det dock stora privata investeringar och enskilt risktagande som möjliggjort uppbyggnaden av verksamheten. Dessa företags utveckling är viktiga för det svenska näringslivet på samma sätt som företag i andra branscher som mer indirekt finansieras av offentliga medel t ex som leverantör till staten.

Att beröva privata företag inom vård, skola och omsorg sitt skydd för företagshemligheter och utsätta dem för risken av att privata investeringar i tid och pengar ska gå förlorade står inte i rimlig proportion till ambitionen att utjämna skillnader mellan arbetstagare anställda i offentlig sektor och anställda i privata företag.

Enligt Almega har arbetstagare inom privat bedriven offentligt finansierad verksamhet redan i dag en vidsträckt kritikrätt att offentligt kritisera arbetsgivaren vad avser förhållandena på arbetsplatsen samt ett fullgott skydd mot repressalier. Detta skydd finns både enligt Arbetsdomstolens rättspraxis och Europadomstolens praxis.

Det är inte tillåtet att avskeda en anställd som kritiserat företaget offentligt eller påtalat brister till en myndighet, givet att det finns visst fog för påståendena och arbetstagaren först försökt att komma till rätta med problemen internt i företaget.

Redan i dag ger praxis också ett förstärkt skydd mot repressalier för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet jämfört med övriga privatanställda.

Mot denna bakgrund kan det verkligen ifrågasättas om det finns något egentligt behov av stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet.

Som alternativ till utredningens förslag bör det i stället övervägas om det inte är lämpligt att införa en lagstiftning för hela arbetsmarknaden som överensstämmer med nuvarande rättspraxis.

Då skulle det åstadkommas enhetliga och tydliga regler vilket i sin tur är en bra grund för en väl fungerande yttrandefrihet.

Jonas Stenmo, chefsjurist Almega

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev