Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Marknadshyror löser inte bostadsbristen

I dag tisdag lämnar vi över drygt 62 000 namnunderskrifter till regeringen och finansminister Anders Borg, för att visa det orimliga i den ekonomiska orättvisa som råder bland olika boendeformer. Nu har regeringen chansen att ta sitt ansvar och ge hyresrätten rättvisa ekonomiska villkor.

Publicerad: 3 september 2013, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

HyresförhandlingarBostäderAllmännyttan

De flesta politiker är i dag eniga med Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen om att hyresrätten är skattemässigt missgynnad. ROT- och ränteavdragen innebär subventioner med 40 miljarder kronor per år till det ägda boendet. När investeringsstödet och räntebidragen till hyresrätter togs bort ökade skillnaderna. Denna obalans utgör i praktiken en hyrskatt som drabbar hyresgästerna och försvårar förutsättningarna för byggandet av hyresrätter. Det är dags för regeringen att åtgärda denna orättvisa. För det finns många goda anledningar till att bygga fler hyresrätter.

Hyresrätten balanserar trygghet och valfrihet i boendet för tre miljoner hyresgäster. Den erbjuder ett flexibelt boende där man inte behöver binda kapital och oroa sig för räntor. Ett flertal rapporter de senaste åren har visat att hyresrätten spelar en viktig roll för en fungerande bostads- och arbetsmarknad och är till nytta för både individer, samhälle och näringsliv.

Att äga och förvalta hyresfastigheter långsiktigt är mycket lönsamt. Statistik från IPD Svenskt bostadsindex visar att totalavkastningen för bostadsfastigheter under de senaste tio åren legat på i genomsnitt 7,6 procent per år. Bostäder är därmed den fastighetstyp som gett allra bäst avkastning till sina investerare. Stabiliteten kan, enligt både bostadsbolag, analytiker och investerare, till stora delar förklaras av hyressättningssystemet där hyrorna förhandlas och sätts med hänsyn till både kostnadsutveckling och fastigheternas standard och kvalitet (bruksvärdet). Att hyreshöjningarna hålls tillbaka har betydelse för samhällsekonomin, därför måste hyresvärdarna ta detta ansvar och vara återhållsamma i sina krav.

Sveriges tre miljoner hyresgäster betalar mer än 100 miljarder kronor i hyra varje år. Två procents hyreshöjning urholkar hyresgästernas köpkraft med drygt två miljarder kronor. Att hyresutvecklingen hålls på rimliga nivåer har därför en stor samhällsekonomisk betydelse.

Trots detta återkommer kraven på marknadshyror med jämna mellanrum. Det är dock mer önsketänkande än verklighetsanknutet. De flesta politiker, med något enstaka undantag, inser vad konsekvenserna skulle bli om marknadshyror infördes. Det finns inget land med marknadshyror som inte också tvingas ha en subventionerad hyressektor. Det leder också till att människor tvingas lämna sina hem, för att de inte längre har råd att bo kvar. Frågan om var de ska ta vägen när deras hyror har höjts, talas det alltid märkligt tyst om.

I nyproducerade hyresrätter ger lagen möjlighet att tillämpa en friare hyressättning, så kallade presumtionshyror. Hyresnivåerna i nyproduktionen ligger dock på nivåer som gör det omöjligt för merparten av hushållen att efterfråga en lägenhet. Det är alltså inte genom allt högre boendekostnader vi kommer till rätta med den omfattande bostadsbristen.

Den nya lagen om allmännyttiga bostadsbolag säger att kommunala bostadsbolag ska verka efter affärsmässiga principer. Detta tolkas på olika sätt. På vissa håll görs stora överföringar från bolagen till kommunen istället för att låta pengarna göra nytta i bolagen. Kommunerna måste se till att pengarna används i företagen till underhåll, renoveringar, stambyten, ombyggnader och nyproduktion istället för att låta dem gå till annan kommunal verksamhet. Det är inte rimligt att hyresgäster i landets kommunala bolag ska betala extra för kommunens verksamhet via sina hyror.

Nu inleds arbetet med att fastställa nästa års hyror i förhandlingarna med fastighetsägare runt om i landet. Vi är redo att ta vårt ansvar för hyresrättens ställning, människors trygghet och Sveriges utveckling. Nu är det upp till bevis för de privata och kommunala fastighetsägarna att visa vilket ansvar de är redo att ta.

Det är också dags för regeringen att ta sitt ansvar för att åtgärda den ekonomiska obalansen och ta bort hyrskatten. Bollen är din, Anders Borg!

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev