Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Maktfullkomliga myndigheter toppstyr kommuner

Den kommunala självstyrelsen tillhör grundstenarna i vårt folkstyre. Men hur mycket får egentligen självstyret begränsas av nationella myndigheter utan att det strider mot grundlagen?

Publicerad: 16 juni 2011, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


I min hemstad Nyköping finns ett mångårigt trafikproblem som kräver sin snara lösning, och som kompliceras av att den aktuella vägen som behöver förlängas då måste passera ett järnvägsspår. På detta spår forslas malm till det närbelägna Oxelösunds järnverk. Transporterna sker fyra gånger per dygn varav två nattetid. Den självklara utgångspunkten för den kommunala planeringen var att göra en plankorsning väg/järnväg. Detta så mycket mer som trafikstoppet vid en bomfällning beräknades till endast cirka fem minuter. Kostnaden för en trafiksäker plankorsning beräknades till högst femton miljoner. Men dåvarande Banverket medgav inte plankorsning med hänvisning till Riksdagens beslut om en nollvision i trafiken. Återstod tunnel eller bro med en kostnadsökning på minst 100 miljoner för kommunen! Någon medfinansiering från staten är inte aktuell.

Dagens Samhälle nr 11 har i en angelägen och klarläggande artikel, ”Han hotar Piteå med rekordvite”, redogjort för ännu ett exempel på de centrala ämbetsverkens diktatur. Vid en nattlig räd i november förra året på Öjagården i Piteå finner socialstyrelsen allvarliga brister och ger Piteå kommun tiden fram till den 1 maj att åtgärda bristerna som bland annat rör personaltätheten. Piteå ökar personalkostnaderna med 20 miljoner och har, enligt artikeln fler tjänster på gång. Men socialstyrelsen är inte nöjd och kommunen hotas av ett rekordstort vite eftersom den, enligt socialstyrelsen, inte gjort tillräckligt för att bota bristerna i demensvården på äldreboenden.

Exemplen kan mångfaldigas.

Den kommunala självstyrelsen tillhör grundstenarna i vårt folkstyre. Den fråga man gärna ställer sig är hur mycket detta självstyre får begränsas utan att det strider mot grundlagen? När väger de centrala ämbetsverkens bedömningar tyngre än kommunens?

Båda de ovan angivna exemplen är i grund och botten tyckanden, eller bedömningar. Naturligtvis kan det inte accepteras att trafikkaos uppstår på grund av kommunens åtgärder eller att de gamla far illa på grund av kommunalt slarv. Detta sagt även om socialstyrelsens syn på demensvården knappast kan anses allmänt accepterad. Om nu Nyköpingsborna inte skulle gilla en plankorsning vid järnvägen eller Piteåborna tycker att de gamla inte får sina behov tillgodosedda är det en fråga för i första hand väljarna.

Alla kommunpolitiker vet att trafikfrågor och äldrefrågor intresserar många väljare och är ingenting som får slarvas bort av politiken. Det är också de lokala tidningarna och deras insändarsidor garanter för.

Beskattningsrätten är en viktig del i den kommunala självstyrelsen. Om kommunens utgifter i praktiken bestäms av annan än kommunen själv till exempel genom ålägganden från något centralt ämbetsverk - som inte behöver ta hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna - strider det mot viktiga demokratiska principer inom den kommunala självstyrelsen, och rubbar kommunfullmäktiges förutsättningar för att göra en korrekt budgetanalys och genomföra en lokalt förankrad politik.

De centrala ämbetsverkens befogenheter till ålägganden riktade mot kommunerna hotar - när det saknas proportioner - den kommunala ekonomin och undergräver den kommunala självstyrelsen. Därtill kommer kravet på kommunal medfinansiering till i grunden statliga verksamheter (till exempel byggandet av järnvägsanläggningar) samt utvidgade möjligheter och skyldigheter att finansiera investeringar också i annan kommun. Det kan inte vara rätt!

Jan Carle, Ordförande (M), Kommunrevisionen Nyköping

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev