Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

M: ”Våra satsningar höjer skolresultaten”

Språkundervisning i förskolan, längre skoldagar redan på lågstadiet och utökade satsningar på lovskola. Moderaterna lägger nu en budget full av satsningar som ska stärka den svenska skolan och öka den sociala rörligheten.

Publicerad: 30 november 2018, 09:51

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Elever kan inte år efter år tillåtas lämna skolan för ett liv i utanförskap.”


Ämnen i artikeln:

ModeraternaEleverBetyg

En jämlik skola är en skola som fokuserar på kunskap, som prioriterar ordning och reda och som premierar den enskilda elevens resultat och ansträngningar. Fungerar skolan är det varje flickas och pojkes största löfte om en trygg framtid. Fungerar den inte förstärks ojämlikheten.

I dag är mycket bra i svensk skola, men det finns samtidigt svåra problem. Jämfört med elever i andra länder missar en elev i den svenska skolan nästan ett helt år i undervisningstid under grundskoleåren. Var femte elev klarar inte alla kunskapsmålen i matematik och var tionde elev når inte målen i svenska.

Vad gäller eleverna som läser svenska som andraspråk är det var fjärde elev som inte klarar alla kunskapsmål. Över 15 procent av eleverna lämnade våren 2018 grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet. Samtidigt är integrationen vår tids ödesfråga. Svenska språket är nyckeln till det svenska samhället – till arbete, social rörlighet och förståelse för våra institutioner. Där spelar skolan en nyckelroll för att garantera att alla elever får med sig svenskkunskaper när de ger sig ut i vuxenlivet.

Vi moderater vill vända denna utveckling och lösa problemen i skolan redan nu. Vi kan inte vänta med viktiga satsningar. Varje elev ska ges rätt förutsättningar att nå kunskapsmålen, skolan kan inte fortsätta tillåta att elever år in och år ut lämnar utbildningen för ett liv i utanförskap. Därför lägger vi en budget som uppgår till 2,9 miljarder fram till 2021 med satsningar för att stärka kvaliteten i skolan och som möjliggör social rörlighet. Redan nästa år 2019, satsar Moderaterna 295 kunskapsmiljoner för att stärka skolan. Våra satsningar innebär:

Snittet vad gäller undervisningstid inom OECD för den obligatoriska delen av skolan är 7 538 timmar, medan elever i svensk skola enbart har 6 890 timmar i undervisningstid. Moderaterna vill att skoldagarna utökas med en timme per dag, med start i lågstadiet. Internationell forskning visar att tidiga insatser har störst effekt och därför bör utökningen av undervisningstiden börja i så tidiga år som möjligt. Med vår satsning kommer Sverige upp till OECD-genomsnittet vad gäller obligatorisk undervisningstid.

För att ytterligare stärka elevernas lärande vill Moderaterna införa en tioårig grundskola med skolstart i årskurs 1 vid sex års ålder. Detta innebär att dagens förskoleklass görs om till nya årskurs 1 och att lågstadiet blir fyraårigt. De resurser som vi tillför ska omfatta de tillfälligt ökade kostnader som uppstår för fortbildningsinsatser av förskollärare vid införandet av en tioårig grundskola.

Genom insatser som lovskola ges fler elever extra undervisningstid, stöd och möjligheter att komma ikapp i studierna, klara kunskapsmålen och få goda förutsättningar att lyckas. Moderaterna vill därför utöka satsningen på lovskola och införa en skyldighet för kommunerna att erbjuda lovskola i fyra veckor i årskurs 6 till årskurs 9. Lovskolan ska vara obligatorisk för alla elever som i dessa årskurser inte har tillräckliga betyg för att komma in på gymnasiet.

För de barn som aldrig eller mycket sällan möter svenska språket i hemmet behövs språkundervisning redan i förskolan för att de ska kunna svenska när de börjar skolan. Moderaterna vill därför investera i en obligatorisk språkförskola för nyanlända från tre års ålder. Dessutom föreslår vi stärkt roll för svenska språket i läroplanen, kompetensutveckling för förskollärare samt fler utbildningsplatser.

Det är ett misslyckande att vi i dag inte ger alla elever förutsättningar till en god start i livet. Genom att stärka skolan lägger vi grunden för en hoppfull framtid för fler. Det kan inte vänta.

Erik Bengtzboe, utbildningspolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ModeraternaEleverBetyg

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev