lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

M: Krafttag krävs för att möta terrorhotet

Skärpt lagstiftning, fler poliser och ökat stöd till Säpo – det är tre åtgärder som är nödvändiga för att bekämpa terror. Vi vill att det utbildas och anställs minst 1 000 nya poliser. Dessutom bör målet om minst 20 000 poliser i Sverige återinföras.

Publicerad: 23 mars 2016, 14:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Konkreta reformer krävs för att möta hotet från terrorismen. Vi ser positivt på ett brett samarbete i dessa frågor och vi kommer att fortsätta att driva på regeringen i det arbetet.

Foto: Bertil Enevåg Ericson/TT


Ämnen i artikeln:

TerrorismPolisenKriminalitetExtremismCivilsamhälletTerrorn i Bryssel

I går, tisdag, bevittnade vi tyvärr ännu en gång fruktansvärda terrorattacker i Europa. Attentaten i Bryssel är en attack på allas vår vardag och på alla som värnar fria och trygga samhällen.

Vi måste nu stå upp för den trygghet vi vill ska prägla Sverige och Europa. Moderaterna kommer aldrig att kompromissa med de demokratiska värden som är grunden för fria samhällen.

Sverige är starkt. Här finns en bred politisk beslutsamhet att förebygga, förhindra och straffa terrorism. Samtidigt kräver det arbetet reformer. Moderaterna har drivit på regeringen när det gäller att få konkreta åtgärder på plats.

Några delar har varit särskilt avgörande för att förbättra Sveriges förmåga:

1.Kriminaliseringen av terrorkrigsresor har tidigarelagts. Vi måste stoppa att människor reser från Sverige för att begå och delta i terrorhandlingar. Att lagstiftningen nu skärps är betydelsefullt för att slå fast att detta är oacceptabelt och innebär tydliga påföljder. Även insatserna för att komma åt finansieringen av terrorism stärks.

Till det ska läggas skärpt svensk passlagstiftning som är viktig för att stoppa missbruket av pass och resehandlingar, vilket minskar risken för att de används för resor i terrorsyfte.

2. Stärkta möjligheter att förhindra terrorbrott. Säkerhetspolisens möjlighet till hemlig dataavläsning ska utredas. Det handlar om att ge Säkerhetspolisen bättre förutsättningar att svara upp mot teknikutvecklingen och är en befogenhet som skulle öka möjligheterna att förhindra att brott begås.

Från moderat sida ser vi gärna att arbetet för att säkerställa polisens tillgång till underrättelseinformation via signalspaning utreds.

3. Insatser måste kunna ske på mer än en plats samtidigt. Nationella insatsstyrkans operativa förmåga för att kunna göra insatser på två eller flera ställen i landet samtidigt kräver förstärkningar. Där premieras alla initiativ och det är viktigt att dessa påskyndas.

4. Bättre förebyggande arbete. Kommunernas beredskap och ansvar är avgörande för att förebygga extremism och radikalisering, men också för att agera när någon återvänt från terrorverksamhet utomlands.

Ett arbete, som den nationella samordnaren i dag bedriver, bör fortsätta för att kommunerna ska kunna ta till sig adekvat kunskap och stöd att använda i praktiken. Det ska också säkras att inga offentliga medel ges till samfund och organisationer som inte står bakom grundläggande principer för ett demokratiskt samhälle.

Fler insatser kommer att behövas för att ta krafttag mot terrorismen, i Sverige och internationellt.

I ett läge med stora utmaningar för polisen, bland annat med terrorhotet, behövs fler poliser. Moderaterna är därför tydliga med att vi vill att det utbildas och anställs minst 1 000 nya poliser. Dessutom bör målet om minst 20 000 poliser i Sverige återinföras.

Det är bekymmersamt att regeringen valt att överge en nedre gräns då det riskerar att leda till färre poliser, i ett läge när motsatsen är nödvändigt.

Moderaterna tar ansvar för att Sverige ska stå rustat för att fortsatt vara ett öppet och tryggt samhälle. Konkreta reformer krävs för att möta hotet från terrorismen. Vi ser positivt på ett brett samarbete i dessa frågor och vi kommer att fortsätta att driva på arbetet.

Beatrice Ask, ordförande i justitieutskottet (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev