Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

M: Forskning ska stärka Sveriges konkurrenskraft

Vi vill att svensk forskning ska hålla hög kvalitet och oftare leda till resultat som skapar nya svenska jobb. Men vår passiva regering lägger hellre nya uppdrag på våra högskolor och lärosäten än att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Publicerad: 6 april 2017, 12:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ForskningspolitikModeraternaInnovationForskning

Hela Sverige ska jobba. Därför har Moderaterna ett tydligt mål att 500 000 nya jobb ska skapas fram till 2025. För att uppnå det behöver Sverige reformer som gör det lättare att ta det första jobbet och förenklar för företag att anställa och växa. Det kräver även reformer som stärker Sveriges konkurrenskraft.

Moderaterna vill höja ambitionerna för svensk forskning och utveckling. Därför föreslår vi ett reformpaket för svensk forskning för fler svenska jobb:

1. Höjda anslag och tydligare mål

Moderaterna vill stärka lärosätenas möjligheter att skapa bra forskningsmiljöer, därför satsar vi 300 miljoner kronor mer än regeringen på höjda basanslag. Vi vill dessutom införa tydligare mål för att svensk forskning och utveckling ska styras mot högre kvalitet och fler mätbara resultat.

2. Resurser ska fördelas effektivt och efter kvalitet

Alliansregeringen stärkte kvaliteten och forskningens vetenskapliga excellens. Resurstilldelningen reformerades så att 20 procent av nya anslag fördelades utifrån de internationellt vedertagna indikatorerna ”extern publicering och citering” samt ”intäkter från externa anslag”. Denna princip bör utvecklas så att 25 procent av nya basanslag omfördelas utifrån dessa indikatorer.

Vi vill dessutom att uppföljningen av statliga investeringar i forskning och utveckling stärks. Det finns många jämförbara länder där uppföljningen är oberoende och mer systematisk. Det behövs även i Sverige

3. Svensk forskning ska skapa fler svenska jobb

70 procent av svenska innovationer kommer fram i företag utanför den akademiska sektorn. Moderaterna föreslår därför att Sverige följer OECD:s rekommendationer att stärka svenska företags möjligheter att omsätta forskning och utveckling till nya produkter som kan skapa fler svenska jobb.

Vi vill dessutom höja anslaget till RISE med 390 miljoner kronor jämfört med regeringen. Det skapar förutsättningar för att svensk forskning ska leda till fler innovationer som skapar nya svenska jobb.

4. Forskningsagenda för ett bättre rustat Sverige

Moderaterna vill tillföra forskningsfinansiären Formas 70 miljoner kronor för att koordinera forskningen där vi ser ett stort behov av ökade kunskaper i Trygg livsmedels- och vattenförsörjning, stärkt försvar mot psykologisk krigföring och bekämpning av våldsbejakande extremism. Vi vill dessutom förstärka Rymdstyrelsens och Vetenskapsrådets anslag med 35 respektive 205 miljoner kronor jämfört med regeringen..

5. Högre utbildning dimensionerad efter arbetsmarknadens behov

Fler svenska studenter ska gå utbildningar som leder till arbete. Då krävs det att högre utbildning är bättre dimensionerad efter arbetsmarknadens behov. Trots att en riksdagsmajoritet har tagit ställning för att samarbetet mellan lärosätena och arbetsliv ska öka för att förbättra matchningen så är regeringen passiv. Det duger inte. Moderaterna vill se en bättre koppling mellan antalet högskoleplatser i förhållande till vad arbetsmarknaden efterfrågar och att innehållet i högskoleutbildningarna löpande utvecklas för att bättre motsvara de arbeten som studenterna senare ska ta.

Svensk utbildning, grundforskning, tillämpad forskning och innovation ska hålla hög kvalitet. Så skapar vi förutsättningar för att nya produkter, varor och tjänster kan växa fram. Och tillsammans med reformer som gör det mer lönsamt att jobba, kan svensk forskning och innovation bidra till att 500 000 nya jobb kan växa fram i Sverige till 2025.

Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson (M)

Lars Hjälmered, riksdagsledamot och näringspolitisk talesperson (M)

Betty Malmberg, ledamot i utbildningsutskottet (M) med ansvar för forskningsfrågor

Hans Rothenberg, riksdagsledamot (M), ledamot i näringsutskottet, Göteborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev