Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

M: Fokusera på kvalitet istället för lottning

Möjligheten att själv få välja skola är en rättighet. Detta slog Skolkommissionen tydligt fast på torsdagen. Det välkomnar Moderaterna. Däremot säger vi skarpt nej till skolkommissionens förslag att ersätta skolvalet med ett skollotteri. Det är fel fokus och kommer inte leda till att fler elever får bättre kunskaper i den svenska skolan.

Publicerad: 21 april 2017, 09:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”I skolor med stora utmaningar är också särskilt skickliga lärare en förutsättning för att lyfta resultaten.”


Ämnen i artikeln:

FriskolorModeraternaSkolvalSkolans skilda världar

Skolkommissionens slutbetänkande har kritiserats för att inte vara tillräckligt konkret. Det är en kritik jag instämmer i. Bland annat föreslår kommissionen ett tiotal nya utredningar, som i sig kommer att ta fler år. I stället borde man våga gå fram med de förslag som både OECD och forskningen redan förespråkar.

En bra skola börjar med arbetet i klassrummet. Därför måste lärarutbildningen förbättras så att fler lärare slutför den i stället för att hoppa av eller välja en annan utbildning. Vi vill fördubbla den lärarledda tiden på utbildningen för att stärka kvaliteten och modernisera utbildningen. Bland annat behövs bättre inslag av digital kompetens, ledarskap, specialpedagogik och andraspråksinlärning.

Väl ute på skolan behöver alla lärare ha rätt till en individuell kompetensutvecklingsplan och möjligheter att fylla på sina kunskaper under hela yrkeslivet. Skolkommissionens förslag om att inrätta ett professionsprogram för lärar- och skolledaryrkena är därför ett steg i rätt riktning. Men i skolor med stora utmaningar är också särskilt skickliga lärare en förutsättning för att lyfta resultaten. Att fortsätta bygga ut systemet med förstelärare och satsa på skolutveckling är ett måste.

Min förhoppning är att skolkommissionens arbete är startpunkten på en ny utvecklingsfas för den svenska skolan. Regeringen bör släppa sin prestige och våga lyssna på allianspartierna när det kommer till att exempelvis utöka undervisningstiden i viktiga ämnen som matematik och idrott. Samtidigt bör man också sluta motarbeta tidigare reformer som inrättandet av fler nationella prov, vilka behövs som kontrollstationer för att följa elevernas kunskapsutveckling.

Samtidigt måste vi få ett stopp för skolor som – år ut och år in – inte fungerar. Därför måste Skolverket och Skolinspektionen måste få betydligt starkare muskler att både agera och stötta skolutvecklingen på skolor där många elever inte når målen. Skolinspektionens granskningar måste utgå mer utifrån vad som sker i klassrummet och mindre utifrån om rätt dokument finns i rätt pärm. Moderaterna anser att pengar ska fördelas efter hur väl skolor lyckas med kunskapsresultaten – skolor med svagare resultat ska få mer resurser men också tydligare krav på förändringsarbete.

Sammantaget har skolkommissionen flera goda förslag. Tillsammans med reformer för mer kunskap i skolan kan utvecklingen vändas och alla skolor bli bra skolor att välja bland. Genom att fokusera på tydliga mål, god kvalitetsuppföljning, elevernas kunskaper och lärarnas villkor går den negativa utvecklingen att vända. Men det kräver att regeringen också släpper förlag som hotar skolvalet och friskolorna och fokuserar på att lyfta alla Sveriges skolor. Vi hoppas därför att regeringen kastar både förslaget om skollotteri och välfärdsutredningens förslag i papperskorgen.

Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev