Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Lyssna på väljarna även mellan valen

I veckan träffas kommunföreträdare från hela landet på Kvalitetsmässan i Göteborg, vars tema handlar om hur Sverige kan bli bättre. Ett sätt går via medborgardialoger. Genom att på ett metodiskt sätt lyssna på väljarna också mellan valen stärks både demokratin och kommunernas verksamheter.

Publicerad: 21 november 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KvalitetFörtroendevalda

Reformklubben har tillsammans med Novus genomfört en opinionsundersökning för att se hur det står till med närdemokratin i Sveriges kommuner. Undersökningen visar att 60 procent av svenskarna vill delta i medborgardialoger, men bara 10 procent känner att de blivit inbjudna. Det här visar med all tydlighet att det finns ett sug hos Sveriges befolkning att vara med och påverka de lokala frågorna.

Så här ser det ut trots att alla vet att stora kommunala satsningar ofta kör i diket om man inte lyssnar in medborgarnas behov och önskemål i förväg. I stället för att få medborgarnas drivkraft att utveckla sin kommun får man starka motståndsrörelser som gör allt för att försena eller förhindra utveckling.

Undersökningen visar också att nästan hälften av alla som blivit inbjudna till medborgardialog har deltagit och att 75 procent av dessa kände att de blev lyssnade på. Närmare 80 procent av de som fått en inbjudan till en medborgardialog vill bli inbjuden igen. Ett gott betyg.

Resultatet av undersökningen bör ses i ljuset av ett sjunkande valdeltagande i Sverige. Något som oroat statsvetare i decennier, särskilt oroande eftersom det är stora skillnader mellan olika kommuner, områden och valkretsar.  Det är en utmaning för den svenska demokratin. Ytterligare en utmaning för demokratin är att färre och färre blir medlemmar i politiska partier och att uppdraget att vara förtroendevald har blivit mer och mer professionaliserat. Samtidigt som vi ser denna trend vill alltså svenskarna delta i samhällsdebatten och är intresserade av politiska frågor. Vi engagerar oss alltmer på andra arenor än tidigare och i undersökning är det tydligt att Sveriges kommuninvånare vill vara med och påverka de lokala frågorna mer än var fjärde år då det är kommunval.

Det är positivt eftersom medborgardialoger på så sätt blir ett viktigt verktyg i demokratiutvecklingen och det ger också kommunen ökad kunskap om vad invånarna har för behov och önskemål. Dialogen kan också fungera som en del av förankringen av viktiga beslut i kommunen och bidra till verkställighet av viktiga framtidssatsningar. Resultatet i undersökningen förvånar inte. Efter att ha genomfört ett antal medborgardialoger kan vi konstatera att människor vill engagera sig bara trösklarna att delta blir låga.

De framgångsfaktorer vi identifierat är att medborgardialoger måste vara lustfyllda och roliga för deltagarna. De måste få något tillbaka när de deltar. Deltagarna ska också ha möjlighet att bidra med en tidseffektiv insats, det handlar inte alltid om storgruppsmöten på tre timmar en torsdagskväll i kommunhuset. Kommunen ska också söka upp deltagarna där de befinner sig och inte tvärtom. Återkopplingen till deltagarna är också viktig, så de vet att deras synpunkter inte bara blir hyllvärmare på kommunhuset, utan att deltagandet spelar roll i verkligheten.

Utifrån undersökningen rekommenderar vi nu all alla kommuner att genomföra medborgardialog med sin invånare i högre grad än i dag. Det räcker inte att invånarna får säga sitt var fjärde år. Slutsatserna vi drar är att medborgardialoger är uppskattade, men att allt för få får chansen att delta. Ge medborgarna chansen.

Fredrik Runsiö, vd Reformklubben

Lisa Wärn, affärschef för kommunkunderna, Reformklubben

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KvalitetFörtroendevalda

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News