Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Lyft frågan om statlig styrning av skolan, M”

Det är bra att Moderaterna vill ha nolltolerans mot dåliga skolor. Men bättre vore att partiet inser problemen med dagens skolsystem och istället satsar på att från början se till att dåliga skolor inte uppstår. Det är dags att partiet erkänner behovet av statlig styrning och finansiering av skolan. Men en sådan reform kräver politiskt mod, skriver Åsa Fahlén inför partiets Sverigemöte som börjar i dag.

Publicerad: 24 mars 2017, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ModeraternaLärareFörstatligande av skolanKommuner

Under årtionden har rikspolitikerna, med bland annat Moderaternas bistånd, låtit en kombination av New Public Management och pedagogiska stickspår styra skolpolitiken, vilket kommit att leda till svåra konsekvenser både för skolans kunskapsresultat och likvärdigheten. Det är denna problematik som lett fram till att OECD häromåret fick specialgranska den svenska skolan och att Skolkommissionen sedan tillsattes.

Moderaterna vill genom så kallade ”kunskapskontrakt” att staten, som ett sista steg, tar över ansvaret för de skolor som misslyckats med skoluppdraget. Det är i och för sig en tilltalande idé för nödsituationer, men för skolsystemet som sådant hjälper ett sådant förslag föga. Det är hög tid att Moderaterna börjar arbeta förebyggande inom skolpolitiken, något som också skulle gynna de skolor som redan idag skulle behöva hjälp för att få ordning på kunskapsuppdraget och likvärdigheten. Partiet har alltför länge blundat för den systemförändring som behöver göras.

Det handlar om att göra skolan till ett nationellt intresse, vilket i praktiken innebär att staten måste ta över huvudansvaret för de skolor som idag är kommunala. Det är inte hållbart att 290 kommuner med väldigt olika förutsättningar ansvarar för en så avgörande framtidsfråga. Skolan är en nationell angelägenhet, där det endast är staten som i realiteten kan garantera likvärdiga förutsättningar. Själva verkstan, i det här fallet undervisning och pedagogisk ledning, måste sedan lärare och rektorer sköta. Det kräver dock att det etableras mer förutsägbara och fasta spelregler, till exempel när det gäller finansiering, resursfördelning, fortbildning, dimensionering av skolan, etcetera. Här har dagens huvudmän misslyckats.

Moderaterna har väljarna med sig i fråga om ett statligt huvudansvar för skolan, både de egna sympatisörerna och väljarna generellt. Lärarnas Riksförbunds väljarundersökning från februari i år visar att 64 procent av Moderaternas väljare vill se ett statligt huvudansvar ersätta det kommunala. Endast var fjärde väljare tycker att kommunerna ska ha kvar huvudansvaret. Och oavsett partisympati vill en tydlig majoritet av väljarna att skolan blir ett statligt ansvar.

En sådan reform kräver politiskt mod, inte nödvändigtvis gentemot väljarna, lärarna och eleverna, men gentemot partiet internt. Inom alla riksdagspartier finns kommunpolitiker som försvarar sin maktbas. Det är inte alls konstigt att man i kommunerna vill behålla den politiska och ekonomiska makten över skolan. Detta gäller oavsett hur läget i den svenska skolan är.

Jag uppmanar därför Moderaterna att lyfta frågan om ansvaret och styrningen av skolan, allra helst med stöd över blockgränserna. Detta är också viktigt ur ett lärarperspektiv. Ansvarsfördelningen måste förtydligas, där vissa funktioner, till exempel finansiering och resursfördelning centraliseras, medan skolan i övrigt är mer betjänt av en riktig decentralisering. Det innebär att det inte bör finnas några mellanhänder i form av kommunpolitiker och kommunala tjänstemän i undervisningsuppdraget. Staten formulerar uppdraget och lärare och rektorer ska verkställa, ansvariga inför staten.

Med ett tydligt uppdrag till skolans professioner, nationell finansiering och resursfördelning där socioekonomiska faktorer tillmäts större vikt, samt tydligare statlig styrning via en mer stödjande inspektionsverksamhet, har Sverige goda förutsättningar att åter igen utvecklas till en toppnation när det gäller både likvärdighet och kunskapsresultat.

Det krävs dock ett kraftfullt beslutsfattande där en del ömma tår måste bli trampade på. Sveriges lärare behöver förhoppningsvis inte vänta länge till på denna nödvändiga reform.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev