Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Lyft de sociala entreprenörerna!

Sociala entreprenörer driver hållbar utveckling, men bemöts allt för ofta med misstänksamhet och tvivel i Sverige. Om vi ska klara FN:s hållbarhetsmål måste vi ta till vara deras engagemang och kunskap samt ge dem bättre förutsättningar att utveckla sina företag.

Publicerad: 8 juni 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sociala entreprenörer behöver, enligt debattörerna, andra former av stöd jämfört med traditionella företag. På bilden: Emelie Ekblad mfl.


Ämnen i artikeln:

Sociala investeringarMiljöFöretagsklimat

FN:s 2030 mål för hållbar utveckling är satta. Tiden går, men framstegen är otillräckliga, visar en ny rapport från SustainAbility. Den visar också att de aktörer som vi har satt vår tilltro att driva utvecklingen framåt – institutioner, storföretag, myndigheter och politiker– inte lever upp till förväntningarna. Istället axlar ideella organisationer och sociala entreprenörer ansvaret.
 
För att Sverige
inte ska tappa fart måste den svenska regeringen skapa rätt förutsättningar för sociala entreprenörer så deras lösningar kan spridas i samhället. Det räcker inte att använda samma mall för sociala entreprenörer som för traditionella företag när det gäller stödstrukturer.

Förutsättningarna för att skapa ett effektivt ekosystem för sociala entreprenörer ser olika ut i olika länder. Men det finns likartade utmaningar världen över.

SE Forum är en internationell organisation med syfte att marknadsföra, inspirera och möjliggöra socialt entreprenörskap. Vi är representerade i över 20 länder och gemensamt för de länder vi är verksamma i är att själva infrastrukturen för företagandet måste ses över för att mer effektivt kunna driva hållbarhetsarbete långsiktigt.

Socialt entreprenörer söker  innovativa lösningar på samhällsproblem baserade, på affärsmässiga metoder.
 ,
I vårt internationella arbete har vi identifierat tre centrala områden där vi behöver få till stånd en förändring. Behoven finns i högsta grad även i Sverige.

Områdena är:

Långsiktiga stödsystem: Nuvarande stödsystem är utvecklade för traditionella företag. Även om statliga institutioner sitter på bred erfarenhet är det en annan erfarenhet än vad som krävs för att utveckla socialt entreprenörskap. Vi har i dag organisationer i Sverige som specialiserar sig på just detta fält, till exempel SE Forum och Reach for Change. Varför inte stötta och använda dem långsiktigt istället för att lägga tid, energi och resurser på att ställa om existerande trögrodda institutioner? Det skulle ge ett effektivare stöd och generera ett bättre utfall.
Finansiering: Det finns ett gap mellan klassiska bidrag som inte är utformade för långsiktig finansiell bärkraft och traditionella investerare som är vana att utvärdera bolag efter hur mycket framtida vinst de kan generera. Häremellan finns ett behov av finansiering till sociala entreprenörer som kan ta vid där akutinsatser och bidrag gjort sitt. Där det finns potential att driva både social nytta och tillväxt, även om det sker på sätt som traditionella finansiärer inte är vana vid.
Kompetensutveckling: För två veckor sedan avslutades den första intensiva delen av SE Forums SE Outreach Accelerator program i Stockholm där vi samlar sociala entreprenörer från hela världen som arbetar med komplexa utmaningar i deras hemländer. Under tre intensiva veckor får de tillgång till mentorer, verktyg och experter från olika områden för att accelerera sin utveckling. Efter fyra månader i deras hemländer kommer de sedan tillbaka till Stockholm i september för att följa upp de mål de har satt upp samt få individuell träning och nätverk. Den här typen av strukturerade kompetenshöjande program behöver vi också ge svenska sociala entreprenörer för att ekosystemet ska lyfta till de nivåer den har potential för.

Socialt entreprenörskap är en förutsättning för att vi ska nå FN:s 2030 mål. För oss är det självklart att de personer som arbetar med att lösa världens tuffaste utmaningar också ska få rätt förutsättningar att lyckas.

Nicklas Wallberg, executive director på SE Forum (Social Entrepreneurship Forum)

Emelie Ekblad, vd Dessaga

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev