Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

LUF: Älska gärna EU – men gör det med förnuft

Det går att älska EU utan att tycka att alla beslut bör fattas på EU-nivå och det går att driva på för ett tätare EU-samarbete utan att välkomna en social pelare, skriver Anders Rehnberg, Liberala ungdomsförbundets kandidat till Europaparlamentet 2019.

Publicerad: 15 december 2018, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Alla beslut behöver inte fattas på EU-nivå.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

EU

Det går att vara för EU utan att tycka att alla beslut bör fattas på EU-nivå. Ett exempel på beslut som inte ska ligga på EU-nivå är de som idag fattas inom den ”sociala pelaren”. Intentionerna är goda, men resultaten utgör ett grovt brott mot principen om maktdelning som EU ska bygga på.

Den sociala pelaren är en samling rättigheter och principer rörande arbetsmarknadsvillkor och social trygghet. De första stegen mot en social pelare togs vid ett EU-toppmöte i Göteborg förra året. Tanken om gemensam politik kring sociala frågor såsom föräldraledighet eller villkor för arbetstagare har goda intentioner. Man ville skapa fler möjligheter för EU att kunna lyfta de fattigare länderna i EU till mer sociala trygghet. Men konsekvenserna ser ut att bli allt annat än goda. Det är svårt att överblicka vad den sociala pelaren är och ännu svårare att veta vad den kommer innebära.

Till en början handlade den sociala pelaren om att länder skulle enas om goda idéer som det sedan skulle vara fritt för medlemsstaterna att implementera. Tyvärr dröjde det inte länge innan EU-kommissionen istället började komma med bindande regleringar. Det vi nu ser är inte vad som utlovades.

Förra veckan röstade Europaparlamentet igenom arbetsvillkorsdirektivet, en del av den sociala pelaren och ett beslut som riskerar att i förlängningen upplösa den svenska kollektivavtalsmodellen. Direktivet innehåller förslag om minimilöner, en arbetsmarknadsmyndighet och mycket annat. Det försvagar arbetsmarknadens parter, försvårar för människor att arbeta i andra länder och går emot grundtankarna om EU-samarbetet.

Välfärdssystemen och arbetsmarknaderna ser väldigt olika ut i olika länder. Systemen lär bli mer lika i takt med att Europas länder integreras och lär sig av varandra, men det finns inget egenvärde i att tvinga länder ändra sina välfärdssystem. Det finns också en fundamental princip som inte får brytas. Vi vill att det folkvalda EU-parlamentet ska ges mer inflytande och och vi vill se fler beslut på EU-nivå, men det måste samtidigt finnas tydliga gränser för vilka beslut som fattas vart. Dessa gränser har tydliggjorts i EU:s fördrag (motsvarande grundlagar) och vill man se en social pelare bör man börja med att ändra i fördragen.

LUF och Liberalerna vill ofta se mer europeiskt samarbete: vi vill ha ett europeiskt FBI och mer samarbete kring migrationen. Vi inser att klimathotet enbart kan lösas gemensamt. Vi vill att Sverige tar en större roll i EU-samarbetet, att vi går med i euron och i förlängningen vill vi se ett federalt Europa. Men även i en framtida federation behövs tydlig maktdelning. Det finns många beslut som bör fattas på EU-nivå, men ännu fler som bör fattas av stater, kommuner och framförallt av individer.

Det går att älska EU utan att tycka att alla beslut bör fattas på EU-nivå och det går att driva på för ett tätare EU-samarbete utan att välkomna en social pelare. Det är dags att de partier som stöttade den sociala pelaren inser att projektet inte är vad man trodde att det skulle vara.

Även om liberaler vill se mer EU-samarbete är det viktigt att inte tappa fokus. Ytterst bör vi alltid arbeta för att mer makt ska ligga hos individen och mindre hos makthavare, oavsett om det är på kommunal, statlig eller EU-nivå. För det ska EU vara ett verktyg, inte ett hinder.

Anders Rehnberg, LUF:s kandidat till Europaparlamentsvalet 2019

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

EU

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev