Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

LOV är en förutsättning för den ideella sektorn

Värna gärna goda förutsättningar för ideella aktörer, men Miljöpartiet bör också lyssna också på vilka frågor vi tycker är viktiga och hur vi på ett självständigt sätt vill påverka utvecklingen av verksamheter och den gemensamma välfärden, replikerar Stefan Nilsson på Ersta Diakoni.

Publicerad: 24 maj 2013, 11:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Ideella sektornVälfärdstjänsterLOVVinster i välfärden

I en artikel från den 23 maj hos Dagens Samhälle argumenterar företrädare för Miljöpartiet för att ideella aktörer ska kunna ta ett större ansvar inom vård och omsorg. Samtidigt vill de avskaffa de privata aktörerna inom området. Den första delen tycker vi naturligtvis låter bra. Men den andra delen om att förbjuda privata företag att gå med överskott riskerar att slå undan benen för de ideella aktörer de säger sig vilja främja. Vi tror att både ideella och privata aktörer kan och bör vara med att utveckla den gemensamma välfärden och erbjuda nya former för vård och omsorg.

I utspel efter utspel framhåller politiker från båda blocken de ideella aktörerna som lösningen på frågan om valfrihet och begränsade vinstuttag. Men problemet är att de som gör dessa utspel sällan frågat vilka behov vi som bedriver verksamheten har. Vi menar att om det bara blir ideella aktörer som får agera på denna arena finns det en risk för att vi successivt får ta ett allt större eget ansvar för såväl finansiering som utförande av verksamheten. Det skulle innebära ett avbrott från den svenska traditionen av offentligt finansierad vård och omsorg. Vi ideella aktörer får större frihet och blir bättre leverantörer om det också finns privata alternativ.

Såväl ideella som privata aktörer strävar efter att bedriva en högkvalitativ verksamhet. Men för att det ska vara möjligt krävs att de kan gå med överskott. Den offentliga diskussionen handlar sällan om behovet av överskott inom den ideella sektorn för att kunna ge kompetent personal rimliga löneökningar och vara en attraktiv arbetsgivare. Istället fokuserar debatten på imaginära vinster och teoretiska exempel som har lite att göra med verkligheten för de som driver mindre företag inom vård och omsorg. Ett generellt vinst- eller överskottstak skulle i princip omöjliggöra större investeringar som till exempel dyr röntgenutrustning, eller satsningar på forskning och utveckling av nya verksamheter. Utan dessa investeringar utvecklas inte välfärden.

Kritik riktas även mot LOV, eller kundvalsmodeller som det kallas i artikeln. Men LOV och LOU styrs ju faktiskt av våra folkvalda politiker. Det är där man beslutar om ersättningsnivåerna och därmed förutsättningar för verksamheten. LOV är en förutsättning för att mindre aktörer, ideella såväl som privata, ska kunna etablera sig och bedriva en bra verksamhet som efterfrågas av medborgarna.

Värna gärna goda förutsättningar för ideella aktörer, men lyssna också på vilka frågor vi tycker är viktiga och hur vi på ett självständigt sätt vill påverka utvecklingen av verksamheten och den gemensamma välfärden. Vinsttak, avskaffande av LOV och nya återkommunaliserande samverkansformer tillhör inte de frågorna.

Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev