tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Lokalt partistöd ska inte hamna i den centrala kassan

För oss är det lokala beslutsfattandet en grundbult i vårt demokratiska system och den lokala demokratin får aldrig stå stilla. Därför är det nu dags att skärpa partistödsreglerna så att det lokala partistödet verkligen blir lokalt och låta förtroendevalda delta i nämnder och fullmäktige på distans, skriver Peter Eriksson och Björn von Sydow inför riksdagsdebatten i dag onsdag.

Publicerad: 27 november 2013, 11:12

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LokalpolitikFöreningsstödFörtroendevalda

Riksdagen har i dagarna beslutat om förändringar som berör den kommunala demokratin och beslutsfattandet. Besluten bygger på förslag från betänkandet Vital kommunal demokrati som en enig parlamentarisk kommitté lämnade i maj år 2012. Förändringar syftar till att utveckla det kommunala beslutsfattandet och stärka den kommunala representativa demokratins funktionssätt. Riksdagsbeslutet kommer bland annat att göra det möjligt för små kommuner att ha färre fullmäktigeledamöter, tillåta geografiska nämnder, innebära en tidigareläggning av mandatperiodsstarten för fullmäktige efter val, ge möjlighet för ledamöter att delta i fullmäktige och nämnder på distans samt reglera kommunernas och landstingens befogenheter att lämna partistöd.

Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet ser i grunden positivt på förslagen. Men vi vill samtidigt, på ett par områden, förtydliga hur vi ser på förändringarna eftersom det kan finnas en risk för att man i vissa kommuner går längre än vad som har varit avsikten.

För det första: När det gäller kraven på skriftlig redovisning av partistödens användning, handlar förändringen om att säkerställa att de lokala partistöden används för att stärka det politiska partiets ställning i den berörda kommunen och inte för att stärka partiet på riksnivå. Resurser som har beviljats till ett partis lokalorganisation för lokalt demokratiarbete ska inte användas för partiets centrala och nationellt övergripande verksamhet. Men det måste fortfarande vara möjligt för ett partis lokalorganisation att slå ihop resurser så att exempelvis en anställd person kan jobba med lokalorganisationerna i flera kommuner. Lokala partiorganisationer måste också kunna ersätta partiet centralt för partiarbete som bedrivs för att utveckla och stärka lokalavdelningars ställning och situation.

Det är heller inte meningen att kommunen ska detaljreglera hur partierna lokalt använder sina resurser. Det måste fortfarande vara upp till varje parti att själva avgöra hur partistödet bäst används i sin lokala verksamhet i kommunen. Samtidigt vill vi understryka att det är bra att kommuner inte längre ska kunna ge partistöd till partier som står utan valda representanter eller till partier vars ledamöter har hoppat av och lämnat sina fullmäktigeuppdrag. Det är också bra att lokalt partistöd inte ska kunna överlåtas till ett partis regional- eller riksnivå.

För det andra: Den nya möjligheten för kommuner att låta ledamöter fullt ut delta i fullmäktige- och nämndsammanträden på distans innebär en bra komplettering till de traditionella mötesformerna. Det skapar nya möjligheter för kommunpolitiker att bättre kunna fullgöra sina uppdrag. Särskilt mot bakgrund av att de allra flesta av dessa utövar sina uppdrag på fritiden. Det kan inte minst underlätta det politiska arbetet i glesbygdskommuner, där stora geografiska avstånd många gånger innebär svårigheter för ett aktivt deltagande i sammanträden. Samtidigt är det viktigt att understryka att den här nya möjligheten inte får leda till en utveckling där det traditionella fullmäktige- eller nämndsammanträdet i alltför stor utsträckning ersätts med möten på distans. Vi bejakar den tekniska utvecklingen och ser gärna de nya möjligheter som videokonferenser och elektroniska röstningssystem kan ge framöver, men det personliga fysiska mötet, med de stora fördelar som detta har, måste vara en central del av den vardagliga demokratiska beslutsprocessen även i framtiden.

Vi vill också understryka vikten av att stegvis pröva och utvärdera den nya möjligheten att hålla möten på distans, med de särskilda krav som dessa ställer. En fråga som kräver särskild uppmärksamhet är till exempel hur ärenden som kräver sekretess ska behandlas vid sådana möten. Klokt utnyttjad kan den nya möjligheten att hålla möten på distans utveckla och vitalisera vår lokala demokrati, men vi måste alla ta ett ansvar för att det sker på ett sätt som säkerställer att de värden, som de traditionella arbetsformerna rymmer, inte går förlorade.

För oss är det lokala demokratiska beslutsfattandet en grundbult i vårt demokratiska system. Den lokala demokratin får aldrig stå stilla. Den måste ständigt utvecklas för att klara de utmaningar som mogna demokratier möter. Därför är vi heller inte är främmande för att ompröva våra ställningstaganden om det skulle visa sig att några av de nu aktuella förändringarna inte får avsedd effekt.

Peter Eriksson, riksdagsledamot (MP), ordförande Konstitutionsutskottet

Björn von Sydow, riksdagsledamot (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev