Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Lokal förankring gör polisen mer effektiv”

Svensk polis blir mer effektiv genom att vara lokalt förankrad, närvarande i hela landet och genom att nyutbildade poliser rustas för att möta verkligheten. Det görs genom en grundutbildning som matchar polisens behov – inte universitetens, skriver Krister Hammarbergh (M) i en replik.

Publicerad: 28 oktober 2015, 12:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Genom att ta bort kravet på 20 000 poliser öppnar man i realiteten för en minskning av antalet poliser i Sverige framöver.


Ämnen i artikeln:

PolisenHögskolanKriminalitetBrottsofferSamhällsskydd

REPLIK. Polisens huvuduppgift är att utreda brott, lagföra brottslingar och arbeta med brottsförebyggande insatser. Polisen har ett viktigt samhällsuppdrag där det ställs – och ska ställas – höga krav på myndighetens effektivitet, kompetens och måluppfyllelse.

Annika Hirvonen (MP) tycks däremot ha svårt att skilja mellan grundläggande utbildning och forskning i debattartikeln Så ser vi till att polisen löser fler brott. Att polisens metodutveckling med automatik skulle bli mer forskningsanknuten med en akademisk grundbildning är en mycket vågad slutsats.

Svensk polis har en bra grundutbildning men även vi moderater vill se mer forskningsanknutet metodutvecklingsarbete. Det går att göra redan i dag. Med dagens nya organisation kan detta ske mer systematiskt och samlat än tidigare.

Före polisreformen spenderade de olika myndigheterna hundratals miljoner kronor på hundratals olika projekt. Detta skedde på ett totalt okoordinerat sätt. Vissa enstaka projekt ledde till en varaktig utveckling, men de allra flesta ledde bara till kostnader.

Den tidigare Alliansregeringen tog beslut om en av de största organisationsförändringarna i modern tid genom beslutet att ombilda polisen till en sammanhållen myndighet. En bärande idé i omorganisationen är att ta bort onödiga myndighetsgränser och ge polisen bättre förutsättningar att förebygga och klara upp brott.

Vi moderater är tydliga med att det är polisens kärnuppdrag som ska prioriteras inom den nya organisationen och att det uppdraget ska utföras närmare medborgarna.

Annika Hirvunens (MP) debattartikel kan inte förstås på annat sätt än som ett försök att täcka över regeringens brist på satsningar på polis och rättsväsende i budgeten för 2016.

Genom att exempelvis ta bort kravet på 20 000 poliser öppnar man i realiteten för en minskning av antalet poliser i Sverige framöver. I ett läge med en stark befolkningstillväxt och stora polisiära utmaningar i såväl glesbygd som i särskilt brottsutsatta områden är det en anmärkningsvärt dålig prioritering.

Vi moderater satsar i stället på brottsbekämpningen genom att utbilda och anställa tusen nya poliser de närmaste åren. De flesta av dessa ska arbeta i glesbebyggda områden och i områden med särskilt hög brottsbelastning. Där regeringen och MP är handfallna visar moderaterna ett tydligt ledarskap.

Svensk polis behöver bli mer effektiv och utreda fler brott. Det behövs en förstärkning av polisens resurser och ett bättre utnyttjande av de resurser som finns inom dagens organisation.

Polisen blir dock inte mer effektiva genom att framtida polisstudenter ska utbildas på högskolan och i enlighet med högskoleförordningen.

Svensk polis blir mer effektiv genom att vara lokalt förankrad, närvarande i hela landet och genom att nyutbildade poliser rustas för att möta den verklighet som finns på gator och torg och i de sammanhang där kriminaliteten är närvarande.

Det görs genom en grundutbildning som matchar polisens behov – inte universitetens.

Krister Hammarbergh, (M), riksdagsledamot och ledamot i Justitieutskottet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev