lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Löfvens show får främmande makt att fnissa

Statsminister Löfven gör svenska ubåtsjägare en stor otjänst när han tillskriver dem muskler och förmågor de inte har. Han borde inte ha sagt det han sade under presskonferensen om den främmande ubåten i Stockholms skärgård, skriver tre före detta officerare och ubåtsjägare.

Publicerad: 17 november 2014, 13:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Löfven bjöd på en föreställning som fick gamla ubåtsjägare att le snett.


Ämnen i artikeln:

FörsvarspolitikSäkerhetspolitik

Efter förra veckans avslöjande i spåren av ubåtsjakten i Stockholms skärgård kommer det att inrättas ett säkerhetspolitiskt råd i regeringskansliet. Det ska regelbundet mötas för att samordna hanteringen av frågor som rör Sveriges säkerhet. Statsministern kommer leda rådets arbete. I rådet ingår även vice stats-, utrikes-, försvars- och inrikesministrarna. De övriga partiledarna kommer att informeras regelbundet.

Under presskonferensen fredagen den 14 november när han berättade ovanstående sade statsministern också: Den som överväger något liknande ska ha klart för sig vilka enorma risker det innebär. Vi kommer att försvara vårt territorium med alla till buds stående medel. Så löd alltså budskapet från en allvarsam statsminister när ÖB lät meddela att vi kränkts av främmande makts undervattensfarkost.

Det finns skäl att vara starkt kritisk mot denna föreställning ur flera olika perspektiv.

För det första så lyfter nu regeringschefen uppgifter från utrikesnämnden, som redan har ett liknande uppdrag enligt regeringsformens tionde kapitel.

För det andra så finns det skäl att ifrågasätta med vilket underlag Stefan Löfven konstaterar att en inkräktare löper ”enorma risker”. Sveriges försvarsförmåga är ifrågasatt, vilket stod mycket klart efter att riksrevisionen i sin rapport från april i år konstaterat att den i sina ljusaste stunder kan klassas som bristfällig. När det gäller ubåtsjaktsförmågan finns det skäl att ifrågasätta om den förmågan överhuvudtaget längre är mätbar hos det svenska försvaret.

Under åren 1984-1996 byggde det svenska försvaret upp en ubåtsjaktförmåga som internationellt kom att hålla högsta världsklass. Problemet då, precis som nu, är att svenskt territorium präglas av världens svåraste vatten att jaga ubåtar i.

I dag är endast två ubåtar bemannade på ett sådant sätt att de är fullt ut operativa. Även ytstridsenheterna har nedmonteras sedan 1996. Att vi i dag skulle ha en högre förmåga, vilket statsministern gett intryck av, än 1996 faller på sin egen orimlighet.

Vår flotta är bara en skugga av sitt forna jag.

Att bygga upp motsvarande kapacitet kommer, om personalförsörjningen fungerar, kanske klaras av på tio till femton år under gynnsamma förhållanden. Men det är under förutsättning att rätt materiel börjar levereras i tid och att regeringen anslår medel för kvalificerade förbandsövningar. Att vi ligger hopplöst efter vittnar bland annat vakansen som lärare i ubåtsjakt om. Denna tjänst har varit vakant i ett år och utannonseras först nu.

Statsministerns föreställning under presskonferensen, ja – det var en föreställning och inget annat – framkallade på sin höjd ett snett leende från gamla ubåtsjägare. Den föreställningen kommer inte skrämma upp en kränkande makt till annat än ett fniss, på sin höjd. För vår motståndare vet, och vi vet, hur svårt det här är.

Det säkerhetspolitiska råd som Stefan Löfven tillsatt finns det alltså skäl att ifrågasätta. Det handlar dels om det rent konstitutionella och dels om nyttan i att runda utrikesnämnden. Eller är måhända tanken att skicka ut inrikesministern på Mysingen i en eka, numera kallad ”Spaningseka av Harpsundsklass”, med sin stab av Bommersviksskolade politiskt sakkunniga yngre socialdemokratiska rådgivare utrustade med vattentäta mikrofoner samt knallskott, och hoppas på träff om de fångar upp vad de tycker är ett misstänkt ljud. Rådet är inget annat än ett konstitutionellt tveksamt försök att skapa en illusion av handlingskraft.

Löfven bör akta sig noga för att gå i sin företrädare Fredrik Reinfeldts fotspår. Vi får inte ännu en gång anpassa den förmedlade hotbilden efter jakt på nya budgetposter att finansiera skattesänkningar eller andra reformer med, samtidigt som regeringen påstår att vi har försvarsförmågor som vi bevisligen inte har.

Ärlighet varar längst. Löfven gör dagens, och morgondagens, ubåtsjägare en stor otjänst när han tillskriver dem muskler och förmågor de inte har. Han borde veta bättre.

Johan Westerholm, officer 1984-1996, f d Chef Underrättelse och Säkerhetscentralen vid Ostkustens Marinkommando samt verksam i ubåtsjaktstyrkan 1991-1993

Jens Kittel, officer 1988-2003, verksam i Ubåtsjaktstyrkan 1991-1996

Fredrik Antonsson, officer 1987-1990 i Kustartilleriet, reservofficer 1990-1998 med ett antal ubåtsjakter från kobbar och skär med sig i bagaget

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev