Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Livsmedelsverket silar mygg och sväljer kameler”

De förändringar i livsmedelskontrollen som Livsmedelsverkets generaldirektör föreslår ger inte svenska företag de fördelar på exportmarknaderna som är nödvändiga för att nå målen om en ökad livsmedelsexport. Det är inte heller dessa kontroller som skapar förtroende för den svenska maten.

Publicerad: 21 oktober 2015, 10:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att hävda att en väl fungerande livsmedelskontroll skulle vara nyckeln till en framgångsrik svensk livsmedelsproduktion och export är att slå in öppna dörrar, sila mygg och svälja kameler.


Ämnen i artikeln:

LivsmedelEUHandel

REPLIK I debattartikeln ”Förtroendet för maten hotat - skärp kontrollerna” lyfter Livsmedelsverkets generaldirektör Stig Orustfjord bristerna i den svenska livsmedelskontrollen. Det är bra att detta uppmärksammas och det är bra att det görs av Livsmedelsverkets generaldirektör, eftersom han bär huvudansvaret för att säkerställa en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet.

Svenska konsumenter har stort förtroende för vår livsmedelsproduktion och våra myndigheters kontroll av densamma. Att svensk livsmedelskontroll fungerar ses i dag som en självklarhet - något som både svenskar och andra runt om i världen förväntar sig. Stig Orustfjord slår därmed in öppna dörrar. Att våra myndigheter gör det som de är satta att utföra är självklart.

Men varför har då samtliga seriösa företag i vår bransch en egenkontroll som säkrar att företaget har full kontroll på livsmedelssäkerhet, spårbarhet och märkning? Helt enkelt därför att företagen, förutom ansvaret enligt lagen, även har ett avgörande ansvar gentemot sina kunder i Sverige och utomlands - restauranger, offentliga kök, handeln som köper in egna märkesvaror och konsumenterna som handlar produkterna i butik.

Det är den dynamiken, det vill säga relationen med kunderna, som genererar högkvalitativa och säkra produkter, inte livsmedelskontrollen i sig. Konsekvensen blir att samtliga kvalitetsaspekter som Orustfjord lyfter fram när det gäller svensk livsmedelsproduktion är på plats, alldeles oavsett hur bra eller dåligt myndigheternas livsmedelskontroll fungerar.

Den typen av rena hygienfrågor som myndigheternas livsmedelskontroll numera är blir därmed omöjliga att bygga en stark livsmedelsexport på. Att amerikanska och asiatiska konsumenter skulle lockas köpa svenska produkter för att vi har myndigheter i Sverige som sköter sitt uppdrag är knappast ett troligt scenario.

Det är en seglivad myt att det är svenska myndigheter som skapar mervärden för enskilda företag. Detta är inte sant - det är företagen själva som genererar värde genom långsiktigt kvalitetsarbete, aktiv produktutveckling och begåvade försäljningsstrategier, både i Sverige och på exportmarknader.

Däremot har både regeringen och myndigheterna en viktig roll när det gäller att ge rätt förutsättningar för livsmedelsproduktion i Sverige. För kött- och charkbranschen, vars företag jag representerar, finns några avgörande frågor:

1. Satsningar på högre utbildning. Högkvalitativa och innovativa produkter är en nödvändighet för att kunna konkurrera i Sverige och utomlands. En hög innovationsgrad kräver forskning och kompetenta medarbetare. Under många år har dessa resurser monterats ned och försvunnit i Sverige, men genom diskussionerna om en livsmedelsstrategi finns nu utrymme att vända på denna utveckling.

2. Bättre regelverk genom aktivare EU-politik. De regler som svenska livsmedelsföretag har att följa skapas i huvudsak inom EU. Det är via Bryssel reglerna påverkas, så att de utformas och tolkas på ett sätt som ger svenska livsmedelsföretag en enklare vardag och därmed högre konkurrenskraft. Sverige måste därför mer aktivt påverka regelverken i en riktning som bättre motsvarar de svenska livsmedelsföretagens situation.

3. Fler marknader att exportera till. I vår internationaliserade värld kan hemmamarknaden bara möta en begränsad del av företagens verksamhet. Det är dessutom i andra delar av världen som livsmedelsmarknaden växer snabbast. För kött och charkuterier finns ofta ett krav på godkännande av landet innan en export kan ske. För en konkurrenskraftig och lönsam kött- och charkindustri är det därför nödvändigt att myndigheter och regering skapar ett ökat tillträde till nya exportmarknader.

Livsmedelskontrollen är en viktig del av livsmedelskedjan och den måste självklart fungera. Syftet med livsmedelskontrollen är att avslöja oseriösa företag, men även att säkerställa likvärdiga konkurrensvillkor mellan företagen. Men att hävda att en väl fungerande livsmedelskontroll skulle vara nyckeln till en framgångsrik svensk livsmedelsproduktion och export, det är att slå in öppna dörrar, sila mygg och svälja kameler.

Sverige behöver leverera intressanta, säkra och goda livsmedelsprodukter till ett rimligt pris för att lyckas, och det gör svenska livsmedelsföretag redan i dag.

Det krävs dock kraftfulla åtgärder när det gäller forskning, regelverk och exportmöjligheter för att nå de förutsättningar som krävs för att konsumenter i andra länder i än högre utsträckning ska få möjlighet att njuta av vår högkvalitativa livsmedelsproduktion och för att fler jobb ska skapas i Sverige.

Magnus Därth, vd Kött och Charkföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LivsmedelEUHandel

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev