Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Ledningen för SKL klarar inte sitt uppdrag

Jag har aldrig hävdat att SKL:s kongress eller organisation är odemokratisk. Däremot misslyckas den politiska ledningen med att samla alla medlemmar bakom sig, replikerar Vivianne Macdisi.

Publicerad: 6 december 2011, 06:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SKR

Det är intressant att den borgerliga majoriteten i SKL tar in det tunga artilleriet för att misskreditera en högst relevant frågeställning som uppmärksammats inte bara i Dagens Samhälle utan även i många andra sammanhang. Ordföranden i SKL Anders Knape (M) och tre borgerliga ledamöter i styrelsen frågar i en artikel den 29 november bland annat ”vilken demokratisyn står Vivianne Macdisi (S) för när hon i Dagens Samhälle hävdar att SKL:s kongress var odemokratisk med motivet att hennes motion inte bifölls” med hänvisning till en artikel jag skrev den 15 november.

Knapes med fleras fråga och påstående är en grov förvanskning av innehållet i min och Socialdemokraternas kritik av SKL:s utveckling där vi med oro ser att organisationen agerar mer i regeringens intresse än i sina medlemmars. Tvångslagstiftningen LOV är ett exempel på ett övertramp i det kommunala självstyret och har givit en dålig eftersmak som tyvärr sitter i när frågan om vårdval i specialistvården diskuteras.

Jag har aldrig hävdat att kongressen eller medlemsorganisationen är odemokratisk. Däremot har jag ifrågasatt rimligheten i att å ena sidan avslå förslag om uppföljning och utvärdering av vårdval och å andra sidan uttryckligen påbjuda medlemmarna att gå i riktning mot mer vårdval och etableringsfrihet särskilt inom specialistvård. SKL har tidigare själv uttryckt att etableringsfrihet i specialistvården riskerar att försämra förutsättningarna för sammanhållna processer och en patientfokuserad, jämlik, säker och effektiv vård. Kostnadskontrollen äventyras och landstingens möjligheter att planera hälso- och sjukvården utifrån befolkningens behov begränsas väsentligt och förs över till bland annat enskilda vårdgivare, vilket innebär en fragmentering även i styrningen av hälso- och sjukvården.

Jag vill fortsätta hävda att vi i SKL, som samlar de främsta välfärdsleverantörerna, har en skyldighet att delta i och ta ansvar för uppföljningen och kunskapsinhämtningen av privatiseringens och konkurrensens konsekvenser inom den skattefinansierade sektorn, särskilt hälso- och sjukvården.

Avslutningsvis måste jag få redogöra för min demokratisyn eftersom den så orättfärdigt blivit angripen. SKL är en medlemsorganisation med 310 medlemmar. Av dessa leds 118 av rödgröna majoriteter, 149 av blå och 43 av blocköverskridande. Ändå råder ingen tvekan om majoritetsförhållandena i SKL. Men när en ledning i en medlemsorganisation så tydligt delar in sina medlemmar i ”maktinnehavare” och ”opposition” så säger det väldigt mycket om den ledningens inställning och hur man avser förvalta sitt maktinnehav.

Jag delar inte uppfattningen att jag tillhör oppositionen i SKL. Det ska inte behöva finnas en opposition i en medlemsorganisation, möjligtvis en majoritet och en minoritet men inte en opposition. Vi talar inte om riksdagen eller kommun- eller landstingsfullmäktige. Vi talar om en medlemsorganisation vars främsta uppgift är att företräda sina medlemmars intressen gentemot staten och därigenom upprätthålla en maktbalans. Som ”maktinnehavare” hade det varit förtroendeingivande om allianspartierna visade ödmjukhet och kompromissvilja avseende de kontroversiella frågorna om vårdval och etableringsfrihet i alla dess former men framförallt inom specialistvården.

När man har makt följer också ett ansvar att genom avvägningar balansera sina ställningstaganden. Förmågan att samla alla medlemmar kring gemensamma mål och intressefrågor där medlemmarna kan vara någorlunda överens är en inte oväsentlig egenskap som bör finnas hos en ledning. Här finns en utvecklingspotential som den nuvarande borgerliga ledningen i SKL borde reflektera över.

Vivianne Macdisi, oppositionslandstingsråd (S) Uppsala, förtroendevald i SKL

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SKR

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News