Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Läxhjälpare larmar: ”Sfi-utbildningen duger inte”

Unga nyanlända riskerar utanförskap och arbetslöshet när deras utbildning brister. Läxhjälpare från Individuell Människohjälp (IM) och Mattecentrum larmar nu om hur läxor och uppgifter utformas på sätt som gör att nyanlända har svårt att tillgodogöra sig kunskap.

Publicerad: 14 november 2018, 09:51

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sfi-utbildningen saknar flexibilitet och fokus ligger på fel saker, skriver IM och Mattecentrum ihop.

Foto: Eiko Tsuttity/Colourbox


Ämnen i artikeln:

SFINyanländaUtbildning

Att etablera sig i Sverige är inte lätt. Det kan ta upp till nio år för en person som är ny i landet att få ett jobb. En förutsättning för att kunna jobba, förutom validering av tidigare erfarenheter, är möjligheten att kunna genomföra en sfi-utbildning, kompletterande yrkesutbildning eller snabbspår. Barn som kommer till Sverige behöver ofta gå ett förberedande språkintroduktionsprogram och därtill en gymnasieutbildning, för att sedan kunna gå vidare till högskola. Utbildningen måste såklart ske på en nivå som är i balans med elevens språkkunskaper.

De nyanlända som kommer till vår läxhjälpsverksamhet beskriver ofta att möjligheten att inom ramen för sfi-utbildningen få öva på de ord och uttryck de lärt sig är begränsad. Det är avgörande att de får rätt till fler lärarledda lektioner där de diskuterar, tränar uttal och sätter nya ord och meningar i ett sammanhang.

Det som saknas i sfi-utbildningen är flexibilitet. I dag kör man samma metod för alla elever, oavsett nivå eller tidigare kunskap. Vi måste bli bättre på att ta till vara på tidigare kunskaper och kompetenser och individualisera utbildningen i största möjliga mån.

Vi, två stora organisationer som anordnar läxhjälp runtom i landet, märker av en stor frustration hos våra frivilliga läxhjälpare. De upplever att många elevers svårigheter handlar om språk och inte om ämneskunskap. Fokus hamnar på komplicerade ord och begrepp i stället för på innehåll.

Uppbyggnaden av uppgifter är också viktig. Om du förväntas att kritiskt analysera en text, men allt för svår svenska gör att du inte ens förstår innehållet i den, vad ger då uppgiften, mer än onödig magvärk och oöverkomliga hinder för eleven?

Den kontextuella förförståelsen är också central. Många uppgifter bygger på att personen har kunskap om hur det svenska samhället är uppbyggt. Våra läxhjälpare noterar också att bristen på lärarledda lektioner bidrar till att elever går hem från skolan utan att ha förstått vad det är för uppgift de förväntas lösa.

I de Globala målen, som antagits av FN och samtliga länder för att införliva mänskliga rättigheter världen över, finns målet ”God utbildning för alla”, som syftar till att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och livslångt lärande för alla. Sverige har sagt sig vilja gå i täten för de globala målen, och med det kommer ett ansvar!

IM och Mattecentrum stödjer den utredning om sfi-utbildningen som regeringen tillsatt och förväntar oss att följande punkter ingår:

Resurser bör läggas på att individanpassa lektioner och uppgifter.
Fler lärarledda studietimmar. Utöka resurserna så att varje individ får möjlighet att nå kunskapsmålen, bland annat genom mer utrymme för lärare att försäkra sig om att alla elever förstått uppgiften.
Utbildningsmaterial i yrkesämnen på modersmål, men också kontextuell förklaring.
God standard på såväl kommunala som privata utbildningsanordnare.

Den särskilda utredaren Karin Sandwall är välkommen att kontakta oss för att ta emot våra läxhjälpares erfarenheter av var det brister i sfi-undervisningen.

Martin Nihlgård, tillförordnad generalsekreterare Individuell människohjälp (IM)

Karolina Lisslö, generalsekreterare Mattecentrum

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SFINyanländaUtbildning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev