Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Låt Skåne testa gårdsförsäljning av alkohol!

Livsmedelsbranschen gynnas av samma saker som andra branscher – rimligt låga skatter, förnuftiga och stabila förutsättningar, och undanröjande av onödiga regleringar. Lantbruksnäringen och livsmedelsbranschen är en skånsk paradgren och kan visa vägen för hela Sverige.

Publicerad: 5 januari 2018, 10:07

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

LivsmedelAlkoholJordbruk

Skåne hör nära samman med mat, livsmedel och ädla drycker.. Go mad, möed mad och mad i rättan tid är ledord i landskapet. Och det som här ofta kallades rätt och slätt Näringen är fortsatt en central bransch i Skåne.

Skånskt jordbruk och livsmedelsindustri är moderna och bygger hög kunskapsnivå. Allt sker i nära samklang med såväl forskning som industriell utveckling. Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitets i Alnarp har, liksom växtförädlingen i Svalöv och förpackningsindustrin bidragit till detta. Den skånska maten har länge hållit hög kvalitet och strävar mot giftfrihet och låg miljöpåverkan. Det är något vi ska vara stolta över.

När trenden nu är att marknaden tydligare efterfrågar dessa värden finns det goda möjligheter för Skåne att leda vägen framåt. Eftersom Skånes jordbruk är en väsentlig del av hela Sveriges finns det mycket att vinna på om man kan ytterligare förbättra villkoren och utveckla livsmedelsproduktionen: Sverige kan dra stor nytta av Skåne.

Då ökar behovet för oss i Skåne av att veta vad man gör och hur. Att Region Skåne i samarbete med branschen tagit fram en livsmedelsstrategi är naturligt. Strategier är visserligen inte lösningen på alla problem, men de lägger en bas för fortsatt utveckling av det skånska lantbruket.

Livsmedelsbranschen gynnas av samma saker som andra branscher. I grunden handlar det om att ge goda villkor åt företagande – jordbruk, livsmedel, bioinnovation är delar av samma näringsklimat som annat företagande. Rimligt låga skatter, förnuftiga och stabila förutsättningar, och undanröjande av onödiga regleringar är hörnstenarna. Jordbrukets och livsmedelsindustrins betydelse är snarast ett argument för mer innovationskraft och fler frihetsgrader. Allt givet att industrin samtidigt lever upp till en hög standard avseende miljöpåverkan, folkhälsa och en etisk djurhållning. Men allt tyder på att jordbruket och industrin har dessa höga ambitioner. Vilket då också kan premieras av marknaden, konsumenterna.

Men rörligheten hos konsumenterna kräver också nya, flexibla och växande företag. För att ge arbetstillfällen och ekonomisk livskraft åt landsbygden är det särskilt välkommet med företagande i gränsytan mellan livsmedel och turism. Också här finns redan framtiden i Skåne, landsbygdsturism i Skåne är en ”exportindustri” på frammarsch. Där finns bland annat de skånska vinbönderna eller minihotell som kan ta emot turister i en lantlig miljö. Ett problem är då den traditionella svenska alkoholpolitiken som säger nej till gårdsförsäljning av alkohol och som gör det svårt, krångligt och kostsamt för innovativa dryckesföretag att utvecklas.

Detta trots att riskerna är väldigt små med att vinbönder kan sälja en flaska högkvalitativt vin till ett relativt högt pris eller tillåta det semestrande paret köpa med sig några flaskor lokalt öl som minne från semestern. Moderaterna vill tillåta gårdsförsäljning i hela landet. Region Skåne har tidigare beslutat ansöka om försök med gårdsförsäljning av alkohol, och nu har detta på initiativ av Alliansen förts in i den skånska livsmedelsstrategin. Om Skåne blir försöksområde drar andra delar av landet nytta av detta.

Lantbruksnäringen och livsmedelsbranschen är en skånsk paradgren. Låt oss ge den möjlighet att utvecklas. Och dessutom vara förebild för utvecklingen i hela Sverige.

Pontus Lindberg, regionråd i opposition, Region Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LivsmedelAlkoholJordbruk

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev