Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Låt polisen vara poliser

Polisen står inför den största organisationsförändringen någonsin. Det är ett gyllene tillfälle att förbättra och effektivisera verksamheten. Utifrån vårt arbete i polisstyrelsen i Stockholm har vi identifierat de tio mest prioriterade frågorna och utvecklingsområdena inför övergången till den nya myndigheten, skriver företrädare för Alliansen.

Publicerad: 18 juli 2014, 04:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

PolisenKriminalitet

Regeringen har sedan 2006 ökat resurserna till rättsväsendet med över 10 miljarder kronor i syfte att öka tryggheten och stävja brottsligheten. För Polisen i Stockholms län har det inneburit en ökning på 1,6 miljarder kronor, eller 45 procent under perioden vilket bland annat möjliggjort för anställandet av 875 nya poliser. På många sätt har satsningen varit bra och undersökningar visar att människor i både Stockholm och Sverige känner sig tryggare i dag än för åtta år sen samt att förtroendet för polisen och rättsväsendet har ökat. Samtidigt ser vi fortfarande stora utmaningar och förbättringsmöjligheter inom polisens verksamhet.

Polisen står inför den största organisationsförändringen någonsin och vår bedömning är att detta är ett gyllene tillfälle att förbättra, utveckla och effektivisera verksamheten från grunden. Utifrån vårt arbete i polisstyrelsen i Stockholm har vi identifierat de tio mest prioriterade frågorna och utvecklingsområdena inför övergången till den nya myndigheten.

1. En synligare polis
Fler poliser ska ut på gatorna och bland medborgare. En synlig polis är viktigt för att skapa trygghet, stävja kriminaliteten men det är också en viktig faktor för huruvida ett brott klaras upp eller inte, det visar tillgänglig forskning. Vi är bekymrade över att antalet synliga poliser inte är i paritet med tillskottet på nya poliser och att andelen timmar som är planerade i yttre tjänst minskat de senaste åren.

2. Lokal förankring är a och o
Lokalt förankrade poliser med god kännedom om närområdet är en grundpelare i polisens verksamhet, inte minst i det brottsförebyggande och kontaktskapande arbetet. Denna verksamhet måste förstärkas och att fler poliser får en tydlig lokal förankring.

3. Bättre uppklarning
Antalet uppklarade brott har endast ökat marginellt trots regeringens satsningar. Vi vill att polisen ska effektivisera uppklarningsprocessen, bland annat genom fler synliga poliser och en breddad kompetens på utredningssidan.

4. Tydligare fokus på mängdbrottsligheten
BRÅ har, på uppdrag av regeringen, utrett varför så få mängdbrott klaras upp och kunnat konstatera att ett problem är att det är svårt att attrahera erfarna utredare eftersom statusen för att hantera dessa brott är låg. Vi vill därför se att dessa brott får en högre status inom polisen.

5. Låt polisen vara poliser
I enlighet med regeringen anser vi att polisens uppdrag måste renodlas och att polisen har huvudfokus på att stävja kriminalitet och skapa trygghet. Därmed bör även deras uppdrag renodlas och begränsas jämfört med i dag.

6. Utvecklat samarbete med kommunerna
För att minska kriminaliteten och öka tryggheten så krävs ett nära samarbete med kommunerna och med andra myndigheter. Det finns på vissa håll ett väl fungerande samarbete men goda exempel måste sprida sig till hela Sverige.

7. En modern myndighet förutsätter modern teknik
En modern teknik är en förutsättning för att effektivisera myndighetens verksamhet. Polismyndigheten måste hänga med i teknikutveckling och underlätta polisernas vardag. Det är därför viktigt att teknikutveckligen inom myndigheten ges större fokus.

8. Fokus på kvalitativ måluppföljning
Polisen ska inte jaga pinnar i statistiken. Vi vill se nya sätt att mäta och följa upp polisens resultat. Vi vill ha ett närmare samarbete med BRÅ för att kunna få tydligare fokus på polisens brottsförebyggande arbete som i dag inte alls mäts.

9. Rätt saker ska mätas
Vi vill flytta fokus till att mer kvalitativa mål som på ett bättre sätt återspeglar polisens arbete och som bättre tydliggör var luckorna i verksamheten faktiskt finns.  Först då kan polisens verksamheter och uppklarning bli bättre.

10. En myndighet med tydlig serviceinriktning
Ett brott är ett intrång på den personliga integriteten och ska därmed bemötas på ett professionellt och seriöst sätt. Anmälan ska alltid tas på allvar och myndigheten ska ha en fungerande dialog med den berörda, även i de fall där brott inte kan klaras upp Inom stockholmspolisen har det arbetet pågått under en tid och vi har i dag en nöjdhet på drygt 90 procent hos de som utsatts för bostadsinbrott. Det är bra och vi ser gärna att detta sprids i resten av Sverige.

Regereringens historiska satsning har gett resultat och vi har i dag en väl fungerande polis. Men verksamheten kan alltid bli bättre och utvecklas. Vi tycker därför att det är viktigt att dessa frågor beaktas inför sammanslagningen av den nya myndigheten.

Anna König Jerlmyr, ordförande (M) polisstyrelsen i Stockholms län

Ann-Katrin Åslund, gruppledare (FP) polisstyrelsen i Stockholms län

Aphram Melki, gruppledare (C) polisstyrelsen i Stockholms län

Erik Slottner, gruppledare (KD) polisstyrelsen i Stockholms län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

PolisenKriminalitet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev