Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Låt oss fylla EU-samarbetet med bättre innehåll”

EU har ett eget existensberättigande som garant för fred och säkerhet, och för att upprätthålla demokrati och mänskliga rättigheter. Institutionerna i sig är i dessa avseenden värda att försvaras mot de krafter som vill använda EU som slagträ för att vinna debatter i medlemsländerna.

Publicerad: 9 maj 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EUEuropa

Idag på Europadagen firar vi freden och sammanhållningen i Europa. Den 9 maj 1950 var nämligen den dag dåvarande franske utrikesministern Robert Schuman lade fram sina tankar om ett nytt europeisk samarbete för att göra nya krig i Europa otänkbara. Mot den bakgrunden är det oroande att den nyligen avslutade presidentvalskampanjen i just Frankrike präglades av så många EU-kritiska uttalanden, även om den nyvalde presidenten Emmanuel Macron var ett befriande undantag.

Låt oss inspireras av Macrons framtidstro och hopp och nu, efter den längsta fredsperioden i Europas moderna historia, inleda en framtidsdiskussion. De många kriserna, nationalismen och protektionismen, tillsammans med de populistiska strömningarna, visar behovet av en ny gemensam väg framåt. Det handlar om hur vi utvecklar demokratin i Europa så att beslut fattas utifrån den enskilde medborgarens behov, och om hur vi kan skapa fler jobb och en hållbar och inkluderande tillväxt med ett mer jämställt och rättvist Europa – ett socialt Europa.

Tidigare i våras presenterade EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, fem scenarier om EU:s framtid, allt i från att fortsätta som förut till att minska EU:s makt eller utöka densamma. Det viktigaste budskapet är att fördjupa framtidsdiskussionen och motverka det demokratiska underskottet och misstron som just nu präglar det europeiska samtalet.

Men för att vända den negativa debatten är det viktigt att problemanalysen blir rätt. Den hårdnande tonen och polariseringen inom EU beror inte på samarbetet som sådant, den beror på att unionen länge har dominerats av ett högerpolitiskt ledarskap i EU:s lagstiftande församlingar.

Ett ledarskap som prioriterat avregleringar, vilka i sin tur har bidragit till ökad ojämlikhet och bristande framtidstro. Och som har lett till att arbetslösheten biter sig fast, samhällen tudelas och allt fler upplever hur en ny fattigdom breder ut sig.

Tilltron till de etablerade partiernas förmåga att lösa detta har minskat och i skottgluggen hamnar EU. Detta ”blame game” blev extra tydligt genom folkomröstningen om Brexit. Många brittiska väljare trodde verkligen på ”lämna”-sidans löften om mer pengar till välfärden. Nu får de finna sig i att den konservativa regeringen meddelar att detta löfte inte kommer att verkställas.

EU har ett eget existensberättigande som garant för fred och säkerhet, och för att upprätthålla demokrati och mänskliga rättigheter. Institutionerna i sig är i dessa avseenden värda att försvaras mot de krafter som vill använda EU som slagträ för att vinna debatter i medlemsländerna.

Däremot finns det all anledning att ifrågasätta den politiska riktning som präglat EU-institutionerna och i flera avseenden varit ensidigt fokuserad på att gynna låglönekonkurrens inom unionen.

För att ta EU-samarbetet framåt krävs därför tre insikter:

■ Grundvärderingarna för fred, demokrati och mänskliga rättigheter måste försvaras. Jag uppmanar såväl mitt eget parti Socialdemokraterna, som övriga demokratiska partier och civilsamhället, att diskutera framtidsscenarier för EU som vaccin mot populistiska budskap.
■ Visionen om ett socialt Europa är svaret på den vilsenhet som råder efter finanskrisen 2008. Det är dags att träda fram med en reformagenda för 2019 och framåt, med svar på vilka frågor som ska drivas på EU-nivån och vad medlemsländerna själva bör göra. 
■ Det finns en stark legitimitet för EU:s miljö och klimatarbete. Nu måste detta få spela större roll också för det politiska utvecklingsarbetet och klimatpolitiken behöver giftas ihop med den ekonomiska politiken.

Om diskussionen uteblir är risken att de politiska krafter som vill splittra och söndra gemenskapen kommer att lyckas. Låt oss därför värna samarbetet men fylla det med ett bättre innehåll.

Jytte Guteland, Europaparlamentariker (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

EUEuropa

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev