tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Låt människoliv gå före kommunala veton

Personer som injicerar droger behöver tillgång till bättre vård och stödinsatser. Därför vill vi se ett avskaffat kommunalt veto som medger sprutbyte på fler platser, en sänkt åldersgräns för deltagande samt ett stopp för tragedier i överdoser genom livräddande Naloxon, skriver FP i Stockholms läns landsting.

Publicerad: 3 november 2015, 08:52

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Efterfrågan på deltagande i sprutbytet har ökat och i dag tar man emot ca 90 personer per dag på S:t Görans sjukhusområde.


Ämnen i artikeln:

Sprututbyte

Sprutbytesprogram har varit kontroversiella i Sverige. Skåne drev länge ett försök som slutligen även blev formellt permanent. I Stockholm har vi sedan 2013 ett försök – och resultaten hittills pekar i en positiv riktning, med närmare 2 000 inskrivna patienter.

Nästan alla (97 procent) har testats för hiv eller hepatit, och 71 procent vaccinerats mot hepatit B. Allt fler träffar verksamhetens kurator och länkas vidare till beroendevård och socialtjänst. Riskbeteendet tycks också enligt preliminära resultat ha minskat, framför allt i högriskgrupper och bland de mest utsatta som kvinnor och hemlösa. Den självskattade livskvaliteten har ökat.

Sprutbytet ingår i en helhet för att förebygga smittspridning och förbättra hälsoläget för personer som injicerar droger, men också skapa kontakt och erbjuda annan vård och rådgivning. Vår slutsats är att fler borde nås av dessa program, i Stockholm men även i Sverige.

Efterfrågan på deltagande i sprutbytet har ökat och i dag tar man emot cirka 90 personer per dag på S:t Görans sjukhusområde. Det innebär ett högt tryck på både verksamheten och närområdet, även om Kungsholmen är en av de stadsdelar där stockholmarna känner sig tryggast.

Sprutbytet syftar till att hjälpa några av de mest utsatta, och använda sprutor samlas in vilket begränsar risken att kanyler sprids. Kunskap och dialog är viktigt men det finns flera skäl för att inte koncentrera sprutbytesverksamhet till en plats, både för dem som är i behov av verksamheten och för dem som bor i närheten av verksamheten.

Personer som injicerar droger löper många hälsorisker. Hepatit och hiv är långsiktiga hot som vi kan förebygga bland annat med hjälp av sprutbytesprogram. Överdoser är akut. Naloxon är ett nytt effektivt läkemedel som måste spridas för att kunna användas direkt, och rädda fler liv.

Nu är vi liberaler redo att teckna en framtida strategi för sprutbytet och vården för personer som injicerar narkotika. Folkpartiet och vi som ansvariga politiker vill:

■ Permanenta sprutbytesprogrammet. 
■ Bygg ut sprutbytesprogrammet till fler platser, kompletterade med en mobil verksamhet som kan nå fler i länet.
■ Sänk åldersgränsen för deltagande i sprutbytesprogrammet till 18 år.
■ Avskaffa det kommunala vetot. Landstinget bör kunna starta nya verksamheter på de platser i länet som är lämpligast ur sjukvårdssynpunkt. På samma sätt bör beslutanderätten i andra delar av Sverige ligga på respektive landsting ensamt (naturligtvis krävs en dialog och samarbete med kommunerna, inte minst socialtjänsten). 
■ Gör naloxon som nässpray tillgängligt för människor som injicerar narkotika, deras närstående och andra som snabbt kan tänkas vara på plats, som polis, socialtjänst, härbärgespersonal m fl. Till distributionen kopplas en kortare utbildning i överdoshantering – hur en överdos identifieras, att man ska ringa ambulans och sedan ge nässpray.

Mycket kan vi i landstinget lösa själva, men ändrad åldersgräns och upphävt kommunalt veto är vår uppmaning till regeringen och sjukvårdsministern.

När vi funderar över vilket samhälle vi vill ha, är det en plats där vi sträcker ut båda händerna för att på alla effektiva sätt hjälpa de mest utsatta? Vi tycker det. Även personer som missbrukar droger har rätt till hälsa, förebyggande insatser och annat som gör livet drägligare – och som kan ge en väg ut ur missbruket.

LÄS OCKSÅ

M i Skåne: Skåne är ledande i modern missbruksvård

C i Skåne: Avskaffa möjligheten att stoppa sprututbyten

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (FP) Stockholms läns landsting, ordförande Folkpartiet liberalernas välfärdskommission

Jessica Ericsson, vice ordförande (L) personalutskottet, SLL

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Sprututbyte

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev