Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Låt inte M bromsa Stockholm-Mälardalsregionen

Medan Skåne och Västra Götalandsregionerna kraftsamlar, har moderaterna bestämt att Stockholmsregionen ska stå ensamma och splittrade samtidig som de förhalar regionfrågan.

Publicerad: 20 maj 2011, 10:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

StockholmRegionerModeraterna

Det är dags att bryta upp regeringens förhalande när det gäller att få till stånd en ny regional indelning av Sverige. Det har gått drygt fyra år sedan Ansvarkommittén lämnade sitt slutbetänkande och lämnade klartecken för större regioner. Den pågående översynen av den statliga regionala indelningen hämmas av oklarheterna om regionfrågan. Det är därför en stor besvikelse att den borgerliga regeringen har dragit regionbildningen i långbänk och att moderaterna särskilt hårdnackat motsatt sig Stockholm-Mälardalsregionen.

Vi menar att hela Stockholms län och hela eller delar av de övriga länen i Mälardalen som så önskar tillsammans bör bilda en ny Stockholm-Mälardalsregion. Samtliga tre storstadsområden skulle då ges en likartad beslutstruktur, vilket skulle främja hela Sveriges tillväxt och utveckling.

Medan Skåne och Västra Götalandsregionerna kraftsamlar, så har Stockholmsregionens moderater bestämt att vi ska stå ensamma och splittrade. Detta hämmar tillväxten och möjligheterna att internationellt konkurrera med andra storstadsområden om investeringar, kompetens och företagsetableringar.

Oavsett om vi bor i Enköping, Enskede eller Eskilstuna så är vi redan idag allt mer sammanbundna av en gemensam arbetsmarknad. Regionförstoringen är på det sättet en realitet i vår del av landet – det är organiseringen av den offentliga sektorn som måste hänga med i utvecklingen. Kommuner, landsting och stat måste sätta ner foten och agera utifrån medborgarnas intresse av en effektiv och utvecklingsinriktad samhällsorganisation. Om så inte sker läggs en hämsko på näringspolitiken, bostadsbyggandet, miljöpolitiken och mycket annat.

Forskningen talar sitt tydliga språk – större regioner driver fram tillväxt och nya jobb. Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD visade redan 2006 i en omfattande studie av Stockholm-Mälardalens funktionssätt att en större region starkt skulle bidra till att utnyttja ekonomiska skalfördelar. OECD pekade på att Stockholms län tillsammans med de stora städerna i Mälardalen sannolikt utgör den del av Sverige som i grunden har bäst förutsättningar att på allvar kunna konkurrera med andra storstadsregioner i världen. Den nya regionen skulle genom sin storlek, befolkningstäthet och näringsstruktur kunna fungera som en motor för etableringar av många fler nya näringar och företag i hela Sverige.

Inte minst när det gäller investeringar i trafikens infrastruktur visar sig problemen med dagens splittrade ansvar. I Stockholms län sitter allt fler fast i bilköer eller får tränga sig in i överfulla tunnelbane- och pendeltågsvagnar. För näringsliv och samhälle förorsakar bristerna i transportsystemet miljardförluster årligen. En utbyggnad av den regionala tågtrafiken i Mälardalen är därför en viktig pusselbit för att underlätta ut- och inpendling via centrala Stockholm.

När det gäller sjukvården så är dagens landsting alldeles för små för att kunna klara av en högkvalitativ vård i framtiden. Till och med det största – Stockholms läns landsting – är i vissa avseenden för litet. Nya behandlingsmetoder och nya läkemedel ställer redan höga krav på specialisering och koncentration. För att klara denna utmaning behövs ett större befolkningsunderlag och en fördjupad samverkan mellan fler sjukhus. I Mälardalen skulle ett tätare samarbete kring den allra mest högspecialiserade vården mellan Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala och Karolinska universitetssjukhuset tillföra en oerhörd utvecklingskraft för både forskningen och vårdens kvalitet.

Det är inte rimligt att utvecklingen av näringsliv och nya jobb hålls tillbaka av föråldrade administrativa gränser. Sverige behöver en ny regionindelning där regionstorlek, gränser och kriterier för indelning bör styras av hur arbetsmarknaden och pendlingsmönstren ser ut i verkligheten. Vi ser gärna ett blocköverskridande samarbete i regionfrågan som bygger på denna utgångspunkt. Varför ska Moderaterna i Stockholm få blockera något som så många andra är överens om?

Björn von Sydow, riksdagsledamot (S), Sigtuna
Tomas Rudin, oppositionsborgarråd (S), Stockholms stad
Helene Hellmark Knutsson, oppositionslandstingsråd (S), Stockholms läns landsting
Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande (S), Södertälje

Helene Hellmark Knutsson, Finanslandstingsråd i opposition (S) Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev