Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Låt 16-åringar rösta i kommunvalet 2014

Det är hög tid att vi ger unga mer makt över både sin egen och Sveriges framtid. Stockholm borde bli en försökskommun där alla som fyllt 16 år får rösta i kommunvalet år 2014. Ytterst handlar det om att utveckla demokratin.

Publicerad: 9 januari 2013, 15:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LokalpolitikFörtroendevalda

Det är nu 23 år sedan FN beslutade att barn har särskilda rättigheter och antog barnkonventionen. Samtidigt är barnkonventionen okänd för många, inte minst för barn själva, och långtifrån införd i stat, kommuner och landsting. Barns och ungas idéer, drömmar och perspektiv har allt för litet genomslag i vårt samhälle.

Enligt artikel 12 i FN:s barnkonvention har barn och unga rätt till inflytande. Samtidigt är möjligheterna för barn och unga att föra fram tankar och idéer och påverka samhället mycket begränsade. Barn står på många sätt helt utanför beslutsprocesserna, trots att de i högsta grad påverkas av besluten.

Många unga vill vara med och påverka och ta ansvar för det samhälle som de är en del av, inte minst på lokal nivå. Undersökningar visar att en klar majoritet av barnen tycker att det är viktigt med möten mellan kommunpolitiker och ungdomar. Samtidigt anser de sig ha små möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen.

För att öka barns makt i samhället vill Miljöpartiet i Stockholms stad sänka rösträttsåldern till 16 år. Stockholms stad bör anhålla hos regeringen att Stockholm ska bli en försökskommun där 16-åringar får rösta i kommunvalet år 2014. Den sänkta rösträttsåldern bör åtföljas av en sänkning av åldersgränsen till 16 år för att kunna ta plats i kommunala beslutande församlingar.

De fyraåriga mandatperioderna som infördes 1994 har inneburit att förstagångsväljaren i genomsnitt är 20 år snarare än 18. I vissa fall kan förstagångsväljaren vara så gammal som 22 år. Med rösträtt vid 16 år skulle snittåldern för förstagångsväljarna istället hamna kring 18 år.

En sänkning av rösträttsåldern är ett sätt att utveckla vår demokrati. En ålderssänkning påverkar politiken att ta större hänsyn till barn och unga – de barn som är mellan 16 och 18 år blir plötsligt en väljargrupp med inflytande och rätt att bestämma över den politiska dagordningen. I valet 2010 var exempelvis skola och utbildning en viktig valfråga för var tredje ung person, men bara för var femte äldre person. Med ett bredare politiskt deltagande får politiken fler dimensioner och blir mer demokratiskt förankrad.

Ett tiotal länder i världen har redan en rösträttsålder som är lägre än 18 år och antalet länder ökar. I bland annat Österrike, Nicaragua och Brasilien är rösträttsåldern 16 år i alla val. I Tyskland har 16-åringar kommunal rösträtt i flera delstater. Och nyligen införde Argentina 16-årig rösträtt. Även Stockholm bör ta steget och ge unga makt att påverka.

Miljöpartiet vill också införa ungdomsråd i alla Stockholms stadsdelar, inrätta en lokal barnombudsman i Stockholm som bevakar barnets rättigheter, anordna lokala hearingar i staden där barn och lokalpolitiker möts samt att Stockholm tillsammans med barn tar fram ett handlingsprogram för hur staden ska stärka barnets rättigheter. På så sätt kan barns visioner och drömmar, åsikter och perspektiv bli en maktfaktor att räkna med.

Vi uppmanar fler kommuner i Sverige att följa efter med liknande initiativ. Ytterst är det en fråga om att utveckla vår demokrati. De politiska beslut som vi tar i dag får konsekvenser för vår nästa generation. Det är inte mer än rätt att vi skapar möjligheter för den nya generationen att påverka både sin egen och Sveriges framtid.

Åsa Jernberg, gruppledare (MP), Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev