Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Landstingets hantering av avlidna upprör anhöriga”

Varje år balsameras tusentals kroppar på bårhusen i Stockholms läns landsting. Detta sker utan vare sig förvarning eller samtycke från anhöriga. Anhöriga kräver nu att Stockholms läns landsting ber om ursäkt och en gång för alla upphör med sin olagliga och respektlösa behandling av döda.

Publicerad: 15 maj 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SLL

Hur skulle du känna om du utan förvarning fick en faktura från Stockholms läns landsting där det stod att en nyligen avliden anhörig till dig blivit balsamerad? En naturlig reaktion är bestörtning följt av frågor: Vad har de gjort och varför?

Några har hört av sig till landstinget för att få svar men har fått nöja sig med ett automatiskt genererat meddelande att landstinget mottagit deras epost och sedan tystnad. Flera beskriver vanmakt att de inte kunde ge sin anhöriga det avslut som den hade önskat. Vissa frågar sig om kroppen bryts ner som vanligt eller om den ligger intakt i kistan? Andra har fått se ett vanställt ansikte orsakat av ingreppet.

En balsamering innebär nämligen att kroppen töms på blod och fylls med en giftig plastliknande vätska, formalin. Om ingreppet utförs hastigt, vilket i Stockholms läns landsting verkar vara vanligt, kan resultatet bli en uppsvälld och vanställd kropp. Formalin är dessutom cancerframkallande för den som arbetar med det och giftigt för miljön.

Finns det då någon rimlig förklaring till varför landstinget utsätter dessa människor för detta obehag? Svaret är nej. Tvärtom har situationen i Stockholms läns landsting beskrivits i skarpa ordalag i förarbetena till den lagstiftning som reglerar denna hantering av döda. Möjligheten att balsamera en kropp utan samtycke från de anhöriga ska användas restriktivt och får endast ske om det är nödvändigt av sanitära skäl.

Den normala åtgärden för att bromsa en avliden kropps nedbrytning är förvaring i kylrum. Det är en tillräcklig åtgärd i så gott som alla fall fram tills kremering eller jordfästning sker. Kremering eller jordfästning måste dessutom enligt lag ske senast en månad från dödsfallet.

Stockholms läns landstings utgångspunkt att balsamering bör ske efter 10 dagar saknar vetenskaplig grund. Det faller dessutom på sin egen orimlighet att nödvändigheten att balsamera skulle vara så dramatiskt annorlunda i Stockholm jämfört med resten av landet. Agerandet lever inte upp till lagens krav på nödvändighet och är därför olagligt.

Dessutom skyddas anhörigas rätt till privat- och familjeliv i artikel 8 i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. Det innebär att ett landsting inte kan göra som det behagar utan varje ingrepp i en avlidens kropp måste ha stöd i lag och får endast ske för att tillgodose allmänna intressen. Ingreppet ska dessutom inte vara mer långtgående än nödvändigt. Landstingets olagliga och onödiga agerande utgör därför också en kränkning av de anhörigas rätt till privat- och familjeliv.

Idag har tio anhöriga gått samman och skrivit ett öppet brev till landstinget där de kräver en ursäkt, återbetalning av avgiften och sina kostnader samt att landstinget upphör att rutinmässigt balsamera döda.

Landstingets agerande är inte bara olagligt och i strid med de grundläggande fri- och rättigheter som alltid ska respekteras i en demokrati. Det är också djup respektlöst.

Anna Rogalska Hedlund, jurist och ombud för de anhöriga

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SLL

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev