Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Lagen om uppehållstillstånd är ett moraliskt haveri

Det har skrivits en del om Elin Erssons tilltag att hindra att en utvisning kunde genomföras som planerat. En del har fokuserat på handlingen utifrån ett strikt juridiskt perspektiv men de missar, enligt mig, den övergripande frågan om handlingens moraliska innebörd.

Publicerad: 31 juli 2018, 16:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Genom att vägra sätta sig ner i planet förhindrade Elin Ersson att en planerad utvisning kunde genomföras.

Foto: Leif Ingvarson, Mostphotos


Ämnen i artikeln:

UppehållstillståndMigrationspolitik

Elin Ersson har med en stark protest visat att migrationsrätten vilar på en högst instabil moralisk grund. Hon har belyst att migrationspolitiken i grund och botten handlar om segregation och att denna segregation kan ifrågasättas. Hon har genom att ta strid för en annan människas rätt till asyl och värdigt bemötande synliggjort hur lagen upprätthålls.

Dr. Martin Luther King Jr. skrev den 16 april 1963 ett öppet brev som har kommit att betyda mycket för mig och andra människor. Det anses vid sidan om hans "Jag har en dröm"-tal vara bland det viktigaste han formulerade. Inte minst imponerande eftersom han skrev det på vad han kunde komma åt i Birminghams fängelse, där han just då satt inspärrad efter att ha deltagit i en ickevåldskampanj mot rasism och segregation.

I sitt brev berör King Jr. en mängd olika ämnen som är högaktuella i vår tid: rasism, majoritetsbefolkningens oförmåga att stödja alla som utsätts för rasism, lagars legitimitet och kanske framför allt civil olydnad och dess effekter. King Jr. konstaterar att det är skillnad på rättvisa och orättvisa lagar och för som troende ett resonemang om hur orättvisa lagar är lagar som inte står i överensstämmelse med Guds lag. En rättvis lag, menar King Jr., är en lag som lyfter upp och hedrar människor, en orättvis lag degraderar människor.  

King Jr. argumenterar för att segregationslagar är orättvisa då de har en skadlig inverkan på varje människas själ och personlighet. Segregationslagar ger den segregerande en falsk känsla av överhöghet och den segregerade en falsk känsla av mindre värde.

King Jr. argumenterar för civil olydnad utifrån sin grundsyn: ”One has not only a legal but a moral responsibility to obey just laws. Conversely, one has a moral responsibility to disobey unjust laws.” Vi har inte bara en juridisk utan också en moralisk skyldighet att följa rättvisa lagar. Följaktligen har vi också en moralisk skyldighet att inte följa orättvisa lagar. Men, och det här är viktigt, King Jr. argumenterar vidare för vikten av att acceptera lagars legitimitet och ta de juridiska  konsekvenserna av att inte följa orättvisa lagar.

När det gäller nuvarande lagstiftning inom migrationsrättens område så menar jag och många med mig att den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd är ett moraliskt haveri. Den underminerar asylrätten och fråntar nödlidande människor en praktisk möjlighet att finna en fristad i Sverige. Den hindrar familjer att återförenas och bidrar till stor vånda för asylsökande som behöver mer än ett tillfälligt uppehållstillstånd för att kunna leva ett värdigt liv. Den ger alla som upprätthåller lagen en falsk känsla av överhöghet och de som utvisas en falsk känsla av mindre värde. Det är tydligt att både Socialdemokraterna och Moderaterna tror att de kan skärpa lagstiftningen än mer utan att det ifrågasätts utifrån moraliska ståndpunkter. De har fel.

Det har av politiska skäl gjorts försök att underminera Elin Ersson och det hon gjorde. Ingen kan dock ta ifrån henne att hon ställde sig upp när vi andra satt ner. Nu är det upp till oss att hedra hennes gärning och få bort den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. Riv lagen!

Per Holfve, jurist med inriktning mänskliga rättigheter, riksdagskandidat (FI)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev