lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

L: ”Regeringens plan på flygskatt kan sänka USA-flyg”

Ett starkt Arlanda betyder mycket för Stockholms och Sveriges näringslivsutveckling och för jobbtillväxten. Regeringens förslag om flygskatt riskerar skjuta planerna på utveckling av Arlanda i sank.

Publicerad: 22 juni 2017, 11:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Det finns stor risk att flygskatten enbart leder till att internationella flygrutter flyttar till andra flygplatser utanför Sverige samtidigt som miljömålet missas.”


Ämnen i artikeln:

FlygtrafikMiljöKlimat

Arlanda flygplats är Sveriges största flygplats, nav för flyget och bidrar till svensk tillväxt. Fler direktlinjer till USA, tillsammans med amerikansk inresekontroll redan i Sverige, kan göra Arlanda till den viktigaste flygplatsen i norra Europa.

Flygplatsen är viktig eftersom Sverige är starkt beroende av utrikeshandel och utbyten med övriga världen när det gäller export, import, besöksnäring och akademins behov av samarbeten. Amerikaner tillhör en av de största ickeeuropeiska turistgrupperna i Sverige när det gäller antalet årliga övernattningar. Regeringen har förhandlat med USA om bilaterala avtal om inresekontroll, så kallad preclearance, på Arlanda flygplats, vilket innebär att amerikansk inresekontroll sker i Sverige innan planet lyfter.

Detta betyder att tjänstemän från den amerikanska gränskontrollmyndigheten US Customs and Border Protection, som är en del av Department of Homeland Security, utför gräns-, tull- och jordbrukskontroller enligt amerikansk lagstiftning i samband med avresa från ett annat land i stället för vid ankomsten till USA.

Vi ställer oss nu frågan hur regeringens aviserade flygskatt kommer att påverka detta. Kommer utvecklingen av Arlanda, och preclearance till USA, fortsätta om hotet om en nationell flygskatt lever vidare? Det finns stor risk att flygskatten enbart leder till att internationella flygrutter flyttar till andra flygplatser utanför Sverige samtidigt som miljömålet missas.

För inrikestrafiken är Arlanda flygplats det centrala navet som möjliggör ett stort utbud av regionala linjer i hela landet. Regeringen har tagit fram en nationell flygstrategi för att tydliggöra den framtida utvecklingen för flyget. Arlanda pekas ut som strategiskt viktig.

Den 17 maj 2017 höll infrastrukturminister Anna Johansson (s) en pressträff på Arlanda flygplats där hon aviserade att ett Arlandaråd inrättas. Rådet ska bidra till regeringens arbete med att långsiktigt utveckla Arlanda flygplats ur ett helhetsperspektiv, som omfattar flygplatsen, luftrummet samt anslutande transporter och infrastruktur på marken, men också tillgången till andra flygplatser i Stockholmsregionen. Infrastrukturminister Anna Johansson (s) är ordförande för rådet.

Regeringens utredare presenterade på onsdagen förslaget om hur avtalet ska genomföras i svensk rätt.

Ett starkt Arlanda betyder mycket för Stockholms och Sveriges näringslivsutveckling och för jobbtillväxten. Regeringens initiativ kring ett Arlandaråd syftade till att utveckla Arlanda på ett långsiktigt hållbart sätt samt ta fram en strategisk färdplan med mål att Arlanda ska bli Nordens ledande storflygplats och tillväxtmotor för den svenska ekonomin.

Liberal miljö- och klimatpolitik syftar till att alla bär sitt ansvar för de utsläpp som sker. Att använda ekonomiska styrmedel för att nå miljöeffekter är klokt, men då ska träffsäkerheten vara god. Det är den inte här, utan flygskatten missar miljömålet när planen ändå lyfter. Regeringens förslag om flygskatt hämmar tillväxt och svensk ekonomi utan att klimatet vinner på det. Strategin för att stärka och utveckla Arlanda riskerar att skjutas i sank. Flygförbindelserna till USA kan påverkas negativt. Alla blir då förlorare på förslaget.

Nina Lundström, Trafikpolitisk talesperson och riksdagsledamot (L)

Birgitta Ohlsson, Utrikespolitisk talesperson (L)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FlygtrafikMiljöKlimat

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev