Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Kvotering inskränker kommunala självstyret

Jämställdhetsministerns förslag att kvotera kommunala bolagsstyrelser är både en inskränkning av det kommunala självstyret och ett underkännande av fullmäktiges möjlighet att välja de styrelseledamöter som är bäst för bolagen.

Publicerad: 24 augusti 2011, 05:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


I Dagens samhälle nr 27 flaggar jämställdhetsministern Nyamko Sabuni för att hon på Folkpartiets landsmöte i oktober kommer att presentera ett förslag som innebär att staten bestämmer att de kommunala bolagen skall kvotera in lika många kvinnor som män. Kommunerna har, tycker hon, i motsats till staten inte tagit sitt ägaransvar. Sabuni räknar med allmän uppslutning till förslaget.

Förslaget är, enligt Sabuni, ”en högst medveten inskränkning i den kommunala självstyrelsen för att få genomslag för en viktig nationell jämställdhetspolicy”. I privata bolag får däremot ägarna ta ansvaret tycker Sabuni vidare.

För att styrelsen i det kommunala bolaget skall kunna fylla sin viktiga uppgift krävs, naturligtvis, att kommunen kan välja de styrelseledamöter som kan antas ha störst möjligheter att fullgöra det uppdrag som kommunfullmäktige gett bolaget. Det måste rimligtvis innebära att under någon valperiod kan styrelsen domineras av män och under någon annan av kvinnor. Detta beroende på hur ägarna, det vill säga kommunen, bedömer frågan. Det personliga ansvar som Aktiebolagsbolagslagen ålägger varje styrelseledamot understryker vikten av att valet sker med utgångspunkt från vederbörandes lämplighet och inte dess kön.

Regeringen gav i fjol Statskontoret i uppdrag att ta fram ett underlag för proportionalitetsbedömning när det gäller förslag till ny lagstiftning som kan komma att inskränka den kommunala självstyrelsen. Det vill säga vad som kan anses utgöra en rimlig avvägning mellan kommunala och statliga bestämmanden. I uppdraget står bland annat att utgångspunkten för statens styrning är att den statliga regleringen också i fortsättningen skall minska.

Det är naturligt att stat och kommun kan ha motstående intressen och att gemensamma nationella frågor kan ha förtur. Om frågan om sammansättningen av styrelsen i de kommunala bolagen skulle vara en sådan fråga undrar man vilka frågor som då inte har minst detta nationella intresse och därför också får tillåtas medföra intrång i den grundlagsfästa kommunala självstyrelsen?

Jan Carle, Ordförande (M), Kommunrevisionen Nyköping

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev