Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Kvotering blir ett slag i luften”

Det är beklämmande att regeringen vill reducera kvinnors rätt till karriär till en fråga om ja eller nej till kvotering i bolagsstyrelser. Därmed förminskas en viktig demokratifråga – att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Publicerad: 10 september 2016, 09:13

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Nyamko Sabuni anser att det behövs fler kvinnor på ledande positioner, men tror inte på kvotering. \ \

Foto: Anna Rut Fridholm


Vi har kommit långt i Sverige. På många sätt är vi ett jämställt land. Men kvinnors möjligheter begränsas fortfarande och det finns områden där det finns mycket kvar att göra. Det är bland annat fortfarande betydligt svårare för kvinnor att göra karriär och nå chefspositioner.

Regeringen med näringsminister Mikael Damberg i spetsen vill kvotera in kvinnor till de börsnoterade bolagens styrelser. För de bolag som inte följer lagen väntar böter på mellan 250 000 kronor och fem miljoner. Lagen riskerar att bli ett slag i luften.

Frågan om kvotering till bolagsstyrelser har diskuterats länge. Under min tid som jämställdhetsminister drev Alliansregeringen bland annat frågor om kvinnors möjligheter att starta egna företag och se de växa. Vi gav kompensation till föräldrar som delade lika på föräldraförsäkringen, så kallad jämställdhetsbonus. Idag gör den rödgröna regeringen istället allt som står i deras makt för att försvåra för de branscher där främst kvinnor är verksamma som företagare.

Det är min bestämda uppfattning att politiker ska skapa de bästa förutsättningarna för företagande och tillväxt, men aldrig eftersträva att vara den som bäst vet hur enskilda företag ska skötas.

Risken med regeringens förslag är att antalet styrelseledamöter kommer att sjunka. Så blev det i Norge när det infördes kvotering till bolagsstyrelser. För att få den lagstadgade fördelningen så minskade man på antalet män. Inga fler kvinnor än de som redan fanns på marknaden kom till, men de som var fick desto fler uppdrag istället.

Det finns heller ingen forskning som tyder på att det skulle finnas ett samband mellan antalet kvinnor i styrelsen och lönsamheten i ett bolag. Det finns däremot ett fastställt positivt samband mellan antalet kvinnor på ledningsnivåer i ett företag och lönsamheten. Se bland annat rapporten Is Gender Diversity Profitable? Evidence from a Global Survey

Makten i ett företag är framförallt kopplad till där pengarna finns och pengarna finns ute i verksamheten, inte i styrelsen. Det är med andra ord inne i bolagen som vi måste jobba med för att få fler kvinnor på ledande positioner. Fler kvinnor måste bli mellanchefer, och vd:ar. Dit når vi bara genom ett systematiskt arbete inne i företagen. Arbetet måste bedrivas från högsta ledning ut till varje chef i varje del av organisationen.

Sedan tre år tillbaka är jag hållbarhetsdirektör på börsnoterade teknikkonsulten ÅF. Bortser man från de av facket tillsatta ledamöter i styrelsen så har vi nått den könsfördelning som regeringen vill se – när ägarna har sagt sitt. Vi arbetar dock hårt för att få fler kvinnor på chefspositioner och i ledningen.

Vi nöjer oss inte med en representativ könsfördelning på 24 procent sett till andelen kvinnor i branschen. Det betyder att om vi ska lyckas nå vårt mål på 30 procent kvinnor på alla nivåer till 2020 så kommer något annat företag i branschen förmodligen tappa kvinnor. Vad regeringen borde göra för vår bransch är att se till att fler unga kvinnor väljer de tekniska utbildningarna. Fler kvinnor med ingenjörsexamen skulle skapa förutsättningar för att snabba på den utveckling som nu går långsamt framåt.

Nyamko Sabuni, hållbarhetschef ÅF, fd jämställdhetsminister (FP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev