Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Kvotering av kvinnor ett farligt förslag

Bristande jämställdhet i styrelserummet är ett problem. Det är nog de flesta överens om. Men ogenomtänkta krav på kvotering till styrelser bortser helt från problemets orsaker. Och det löser inte heller problemet. Om man ser till börsbolagen, så handlar sakfrågan endast om ett par hundra styrelseplatser.

Publicerad: 28 november 2014, 09:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ingenting förändras av att kvinnor kvoteras in i styrelser.


Ämnen i artikeln:

JämställdhetFöretagsklimatFörtroendevalda

Priset för en sådan symbolpolitik är högt, nämligen en principiell förändring i synen på ägandet. Det riskerar i sin tur förtroendet för den politiska stabiliteten när det handlar om företagsklimatet i Sverige. Ett förslag som har liten effekt, men uppenbara nackdelar och för med sig stora risker bör helt enkelt inte genomföras.

Mitt motstånd mot förslaget handlar inte om tveksamhet till jämställdhet eller, för den delen, ökad mångfald överlag. Argumenten för större mångfald i styrelserummen är så uppenbara att de knappt behöver nämnas. I längden så är det helt enkelt en usel affärsidé att bortse från kompetensen hos halva befolkningen och att inte ta in fler perspektiv än de som redan finns i de ganska homogena styrelserna. Dessutom handlar det om en varumärkesrisk att riskera stämpeln som chauvinist eller macho. Sett i det ljuset är det faktiskt ganska förbluffande att inte mer har hänt.

Invändningarna mot ökad jämställdhet är dessutom tunna. I dag råder ingen brist på kompetenta kvinnor i Sverige. Även om antalet kvinnor på tunga vd-stolar fortfarande är alltför få, så finns det många kvinnor som varit operativa chefer för affärsområden eller divisioner. Att klaga över brist på kompetens är inget annat än en bortförklaring för egen oförmåga att ta in nya perspektiv.

Men, även om argumenten är tunga, så handlar jämställdhet i företagen ytterst om ägaransvar. Och det är svårt att förstå hur så många ägare kan vara indifferenta för vikten av jämställdhet och mångfald. I förlängningen kommer det också att drabba ägarnas avkastning. Ett skäl är förmodligen den stora andelen institutionellt ägande på börsen. Vårt land har förhållandevis få starka aktiva ägare som går att påverka med opinionsbildning och rationella argument.

Men kvotering till styrelserummen motverkar önskemålet om ett större ägaransvar. Det signalerar i stället en återgång till den tid då riksdag och regering inte tvekade att blanda sig i privata företags styrning. Visst kan man argumentera för att det är ett undantagsfall. Men historien är full av undantagsfall som sedan blivit regel. Det är det första undantaget som underminerar principen om ägaransvar; de följande ingreppen är bara en följd av det första.

Risken är överhängande med att man inte nöjer sig med börsstyrelserna, utan också vill blanda sig i stora ägarledda företag. Har man gjort det är steget inte långt till de halvstora, och så vidare. Följden blir att alla företagsägare börjar fundera på vad som kan bli nästa steg, och att det leder till en ovilja att investera i den svenska verksamheten när den ”politiska risken” upplevs som alltför stor.

Det är också värt att begrunda att ensidig fokusering på en aspekt av mångfald i börsstyrelser riskerar att tränga undan andra aspekter, som utländsk bakgrund eller sexuell identitet. Företag lever i en verklighet som är mycket mer mångfacetterad än den som kvoteringsivrarna målar upp, och det vore förödande om företagens behov av att spegla samhället reducerades endast till en fråga om kön.

Kvotering är ett principiellt farligt förslag. Men även om argumenten mot är starka, så är det hög tid för svenska företagsägare att inse att lagstiftningshotet är reellt och akuta. Nu är tiden att agera, inte bara att prata.

Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev