Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Kulturrådet: Vi håller inte inne några pengar

Det är en missuppfattning att Kulturrådet tänker hålla inne medel ur kultursamverkansmodellen för särskilda utvecklingsprojekt, skriver rådets GD Staffan Forssell i en replik.

Publicerad: 6 oktober 2016, 09:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Kulturrådet


Ämnen i artikeln:

KulturpolitikKultur

I en debattartikel nyligen befarar Conny Brännberg (KD) ordförande kulturnämnden i Västra Götalandsregionen kultursamverkansmodellen är på väg att skjutas i sank, bland annat genom att medel som tillförts modellen kommer att stanna hos Kulturrådet. Han skriver följande:

Under ett seminarium i Almedalen framfördes att Kulturrådets styrelse planerar att hålla inne ett antal procent av de kommande medlen i kultursamverkansmodellen. Dessa kommer behållas för särskilda utvecklingsprojekt i stället för att fördelas till regioner och landsting.

Kulturrådets svar: Kulturrådets styrelse har inte beslutat att hålla inne medel ur modellen eller fördela dessa i form av utvecklingsbidrag. Kulturrådets styrelse har istället beslutat att 0-2 procent av anslaget kan komma att omprioriteras inom anslaget inför 2017.

Syftet är att kunna förstärka verksamhetsbidragen där det är särskilt angeläget i relation till de nationella kulturpolitiska målen. Kulturrådet har också i de senaste sex budgetunderlagen till regeringen äskat om ekonomiska förstärkningar av kultursamverkansmodellen.

Brännberg skriver även följande i sin artikel:

Statens uppräkning har varit marginell. Pris- och kostnadsutvecklingen har ökat rejält och därmed har de regionala huvudmännen tvingats att kompensera för statens uteblivna ökningar.

Kulturrådets svar: Den statliga årliga pris- och löneuppräkningen av anslagen har inget att göra med kultursamverkansmodellen. Den hade sett ut på samma sätt med den tidigare kulturpolitiken, då det statliga bidraget fördelades direkt till institutioner. Kulturrådets uppföljning av de statliga verksamhetsbidragen i relation till konsumentprisindex (KPI) visar att de statliga bidragen har ökat fler procentenheter mer än KPI sedan 2007. KPI är det vanligaste måttet på kostnadsutveckling.

Bakgrund:

Kulturrådet är den myndighet som har det övergripande ansvaret på statlig nivå för kultursamverkansmodellen. Det innebär bland annat att myndigheten läser och värderar regionernas kulturplaner i relation till de kulturpolitiska målen. Kulturrådet för även kontinuerliga samtal med regionerna under året, arrangerar seminarier med olika teman samt organiserar årligen en konferens kring kultursamverkansmodellen. Kulturrådet har även den nationella överblicken på kulturområdet,  kunskaper som efterfrågas av regionerna.  Den överblick och kunskap om regional kulturverksamhet som myndigheten besitter har legat till grund för tidigare beslut om prioriteringar som Kulturrådets styrelse beslutat om. De förstärkningar av regional kultur som regeringen nu föreslår är ett svar på Kulturrådets äskanden i budgetunderlagen.

Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KulturpolitikKultur

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev