tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Kulturpolitisk stagnation i Stockholms stad

Mer pengar i samma bidragsstrukturer leder till stagnation, skriver Kristdemokraterna, som tycker att de rödgrönrosa i Stockholms stadshus står utan kulturpolitiska reformer.

Publicerad: 23 april 2018, 11:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

KD ser en stagnerande kulturpolitik i huvudstaden. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

KulturpolitikExtremismStockholm

Nyligen kom Stockholms kulturförvaltnings årsrapport för 2017 med många glädjande siffror om kvantitativa mål. Men till valet 2018 går den rödgrönrosa majoriteten utan några kreativa reformer.

Kulturpolitiken ska, dels värna våra kulturarv, dels ge utrymme för experimentella kultyttringar och garantera plats för visionära, orädda och kritiska medborgare. Kulturpolitiken ska skapa arenor för förståelse av oss själva och vår omvärld. I det som är oss bekant och i det som är oss främmande, orienterar vi oss framåt i olika kultur- och konstuttryck. Men mer pengar i samma bidragsstrukturer leder till kulturstagnation i huvudstaden.

Kristdemokraterna i Stockholm går till val på fyra skarpa kulturpolitiska reformer.

Ett öppet scenhus. Det är välkommet att kommunrevisorerna nu granskar 2018-års bidrag till lokalförvaltande föreningar. KD vill inrätta ett öppet scenhus i lämpliga befintliga lokaler. Där ska bidragsberättigade aktörer ha adekvata arbetsutrymmen. Sedan länge trängs bidrag till aktörer utan egen scen undan av bidragen till dem som har stigande hyreskostnader för en egen scenen som alltför ofta står tom. Med ett öppet scenhus kommer verksamhetsbidragen fler till del. Aktörer med egen scen ska självklart få söka bidrag som alla andra men nivåerna på deras beviljade bidrag ska inte styras av deras hyreskostnader.
Kulturbyråkraterna ska byta jobb vart 6:e år. KD vill skärpa och vidga armlängds avstånd mellan politik och kultur. Förvaltningschef och ansvariga handläggare som beviljar kommunala bidrag inom kultur- och föreningsverksamhet ska ha tjänsteförordnaden på sex år. Det ska också gälla cheferna för de kommunala musei-, biblioteks- och teaterverksamheterna. Kulturpolitiken i Stockholm ska inte riskera att fläckas av korrumperande vänskapsband. Sexårsförordnanden kommer att säkra kulturpolitikens måluppfyllelse.
Bort med de politiska kvalitetskriterierna. KD vill ha rättvisare fördelning av kulturbidragen och ändra i de så kallade kvalitetskriterierna som S+MP+V+FI har infört. De stipulerar att sökandes tidigare produktioner ska vägas in i beslutsunderlaget. Det innebär i sin tur en möjlighet att politiskt hindra eller främja kulturyttringar trots att de lever upp till stadens demokratiska värderingar. Dessutom ska den ekonomiska redovisningen av bidragen skärpas och nya ekonomiska stimulansprogram införas.
Extremister under lupp. Efter kulturförvaltningens påstötningar om bristande redovisning reducerade kulturnämnden i maj 2017 stödet till studieförbundet Ibn Rushd till 250 000 kronor årligen och beslöt att beloppet ska gälla oförändrat för treårsperioden 2017–2019. Det var en minskning med 150 000 kronor jämfört med nämndens beslut i december 2016. Stockholms stad har ännu inte prövat sitt bidrag till Ibn Rushd mot stadens demokratiska värdringar. Om och när så blir fallet får vi veta om regelverket håller för sitt syfte. Om inte bör vi då se över dessa kommunala riktlinjer som en del i arbetet med stadens strategi mot våldsbejakande extremism.

Ulf Lönnberg, gruppledare för Kristdemokraterna i Kulturnämnden i Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev