Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Krävs snabbare validering av utländsk vårdexamen

Stockholms läns landsting ska ta sin del av ansvaret för att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Men den vänsterstödda regeringen måste samtidigt ta sin del av ansvaret för att nyanlända med vårdkompetens finns att anställa, skriver Peter Carpelan (M) en replik till Vänsterpartiet.

Publicerad: 19 november 2015, 07:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

StockholmModeraternaSFIFlyktingmottagandeSocialstyrelsen

REPLIK. En av de frågor som fått mycket uppmärksamhet i media den senaste tiden handlar om bristen på personal och hur vi ska kompetensförsörja hälso- och sjukvården. Det är en viktig fråga som påverkar hela samhället och som har en naturlig koppling till de nyanlända som kommer till Sverige.

Jag välkomnar därför att även Håkan Jörnehed (V) i artikeln Vården måste snabbt fånga upp nyanländas kompetens uppmärksammar detta i Dagens Samhälle den 17/11. Det verkar dock som att Vänsterpartiet missat det arbete som pågår inom Stockholms läns landsting. Det, tillsammans med att han verkar vilja göra avkall på kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården gör mig orolig.

Men om Jörnehed menar allvar med att ta tag i frågan hoppas jag att vi kan göra gemensam i sak i att sätta hårdare press på den vänsterstödda regeringen.

Som personallandstingsråd vid Sveriges största arbetsgivare för personal inom hälso- och sjukvård arbetar jag dagligen med de långsiktiga kompetensförsörjningsfrågorna.

De senaste månaderna har jag vid ett flertal tillfällen presenterat de lösningar vi i Moderaterna och Alliansen hoppas få igenom för att öka möjligheterna för de människor som kommer hit med en utländsk vårdutbildning i bagaget. Senast i Aftonbladet den 20/10.

Därtill har jag, efter påtryckningar och lång väntan, haft ett möte med ansvarig minister i frågan. Tyvärr utan att ha fått så mycket gehör som jag hade förväntat mig.

Noteras kan att vi aldrig tidigare haft så många vårdutbildade människor i Sverige och ändå är vården i skriande behov av personal. Därför, och för att skapa fler vägar in på arbetsmarknaden för den som sökt sig till Sverige, måste vi ta de utmaningar som finns på allvar.

Från Stockholms läns landstings sida är vi beredda att se över vilket sätt vi skulle kunna utöka resurserna för den 6 månaders praktikperiod som krävs för exempelvis specialistläkare efter validering.

Men det måste ske på ett seriöst och nogsamt sätt. Inte hastas fram oförberett. Vi kan även behöva se över behovet av att själva tillhandahålla en språkutbildning för hälso- och sjukvårdssvenska parallellt med kommunernas sfx-utbildningar, om de har problem att hantera detta själva och behovet blir allt mer skriande.

Men landsting och regioner kan inte lösa de utmaningar vi står inför på egen hand.

Därför hoppas jag att Jörnehed kan hjälpa mig och andra att trycka på för att regeringen måste bli bättre på att styra och finansiera de myndigheter som har ansvar för validering av utländsk vårdexamen, så att fler nyanlända med vårdutbildning fångas upp tidigare.

Att universitetens och högskolornas kompletteringsutbildningar förnyas för att bättre fylla de kunskapsluckor som individen är i behov av, men utan att göra avkall på de kompetenser som en hälso- och sjukvårdsexamen ska innehålla.

Samt att regeringen ser till att yrkessvenska med inriktning på hälso- och sjukvård sprids runtom i landet, att snabbspåren för vissa utbildningsgrupper inte bara stannar vid allmänt prat, och att det faktiskt skapas fler utbildningsplatser inom hälso- och sjukvårdsutbildningarna, där det i dag råder brist.

Stockholms läns landsting ska ta sin del av ansvaret för att möta de utmaningar hälso- och sjukvården står inför, men även ta vara på de möjligheter som vi möter. Det bygger dock på att den vänsterstödda regeringen tar sin del av ansvaret för att det faktiskt finns utbildad personal att anställa.

Det skulle vara väldigt glädjande om vi över blockgränserna kan göra gemensam sak i denna viktiga fråga för patienter, personal och för vårdens framtida utveckling.

Peter Carpelan, personallandstingsråd (M), Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev