fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Kortsiktig och inhuman migrationspolitik”

Liberalerna säger nej till att regeringen splittrar barnfamiljer och inför allt för korta uppehållstillstånd. Riksdagen behandlar nu i början av veckan regeringens restriktiva migrationslagstiftning, som med stor sannolikhet kommer att gå igenom. Det är djupt olyckligt eftersom familjers liv och öden trasas sönder än mer av väntan och oro.

Publicerad: 20 juni 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Regeringen stoppar nu en av de få lagliga vägarna till Sverige, skriver Fredrik Malm.


Ämnen i artikeln:

UppehållstillståndÅtstramad flyktingpolitikMigrationMigrationspolitik

Vi minns alla den famösa presskonferensen då statsministern och en tårögd Åsa Romson presenterade regeringens restriktiva migrationsförslag. Regeringens ambition var och är att vår migrationslagstiftning ska ligga på den mest restriktiva nivå som EU och andra internationella regler tillåter. Rent konkret betyder det att familjer som till exempel flyr krigets Syrien får betydligt svårare att återförenas.

Förslagen presenterades ensidigt av regeringen och är inte en del av migrationsöverenskommelsen, som slöts i slutet av oktober 2015 mellan allianspartierna och regeringen. Den överenskommelsen syftar till att svensk migrationspolitik ska ligga mer i linje med andra liknande länder, som Tyskland, men innehåller också en rad åtgärder för att förbättra och effektivisera svenskt mottagande och integration. Liberalerna står bakom migrationsöverenskommelsen men har betydligt svårare att svälja Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag som slår så hårt mot barnfamiljer och som kraftigt kommer att försämra integrationen.

Splittra inte barnfamiljer. Regeringen stoppar nu en av de få lagliga vägarna till Sverige. Det kan leda till fler barn i farliga båtar över Medelhavet. Att splittra barnfamiljer är inhumant och försämrar integrationen. Väntan och oron över hur ens barn har det i till exempel ett krigsdrabbat Syrien måste vara obeskrivlig. Liberalerna står fast vid migrationsöverenskommelsen och rätten för barnfamiljer att återförenas.

Regeringens korta uppehållstillstånd försämrar integrationen. Många asylsökande, till exempel de som flyr krigets Syrien, kommer att få korta uppehållstillstånd, i princip 13 månader. Regeringen gör ingen konsekvensanalys av vad korta uppehållstillstånd faktiskt innebär för integrationen. Vi vill i stället ge individen realistiska möjligheter att faktiskt komma i jobb och in i det svenska samhället. Och då krävs mer tid. Tiden för uppehållstillstånd måste ligga mer i linje med det som framkommer av migrationsöverenskommelsen det vill säga runt tre år.

Värna viktiga ventiler för utsatta grupper. Regeringen begränsar uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter vilket är bekymmersamt eftersom reglerna är en viktig ventil för utsatta grupper som kvinnor, barn, äldre och hbtq-personer. Liberalerna ser i grunden inget behov av att ändra gällande regler avseende synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. På samma sätt ifrågasätter vi att regeringen vill ta bort skyddsgrunden övriga skyddsbehövande.

Använd inte kvotflyktingsystemet för anhöriginvandring. Liberalerna fick i migrationsöverenskommelsen in att Sverige ska öka antalet kvotflyktingar från 1 900 till 5 000 personer årligen. Kvotflyktingar är människor från FN:s flyktingläger som klassas som särskilt skyddsbehövande. Migrationsminister Morgan Johansson har därefter föreslagit att hälften av platserna för kvotflyktingar i stället ska gå till anhöriginvandrare. För oss är det självklart att det är skyddsskälen som ska styra vem som är kvotflykting, inte anhöriganknytning. Glädjande nog har Liberalerna tillsammans med övriga allianspartier i riksdagen lyckats stoppa regeringens fortsatta planer på detta.

Sammanfattningsvis är regeringens politik kortsiktig och inhuman. Barnfamiljer splittras. Kortsiktiga politiska beslut får stora konsekvenser för individen men också för samhället eftersom det kommer att försämra integrationen. I stället för regeringens kortsiktiga politik vill vi fokusera på andra åtgärder såsom:

Korta handläggningstiderna för asylbeslut. Klara bifallsärenden och tydliga avslagsärenden ska avgöras inom tre månader. Vi vill se snabbspår för flyktingar från Syrien som i dag finns i Sverige och som kan styrka sin identitet och som ändå med hög sannolikhet får stanna. Prövningstillstånd för överklagande och en förenklad överklagandeprocess bör införas. De som fått avslag på sin asylansökan måste i större utsträckning lämna landet. Sverige måste tillsammans med EU ställa krav på hemländerna att ta emot dem som inte får stanna. Regeringen bör till exempel se över hur det svenska biståndet till den afghanska staten kan användas för att förbättra återvändande till landet.

Billigare och enklare att anställa - inför startjobb. Många av de asylsökande och nyanlända har låg utbildning och har svårt att få jobb på svensk arbetsmarknad med få enkla jobb och höga ingångslöner. De behöver utbildning, men framförallt chansen att få ett riktigt jobb. Det behövs fler enkla jobb. Rut-reformen ska utvecklas, inte försämras. Vi vill införa startjobb. De riktas till unga och nyanlända och gör det billigare och enklare för arbetsgivaren att anställa och ger individen en lön på mellan 14 000 och 16 000 kronor.

Fredrik Malm, integrationspolitisk talesperson (L)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev