Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Kommunistiska influenser i regeringen väcker oro

På 80-talet hotades den fria företagsamheten av löntagarfonderna. Nu är företagsamheten inom välfärden hotad. Är det nu så illa att vi har en kommunistinfluerad regering vid rodret som redan första veckan har tappat både kompass och karta?

Publicerad: 7 oktober 2014, 07:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Har vi fått en kommunistinfluerad regering vid rodret?


Ämnen i artikeln:

VinstförbudKvalitetVälfärdstjänsterLOVVinster i välfärden

I måndags fick vi en vägledning om det nya Sverige. Den nytillträdda regeringen har trots sin oförmåga att komma med konkreta besked ändå tydliggjort att vinster i välfärden är något som inte längre ska förekomma. En utredning är initierad och väntas vara klar 2016.

Några menar att utredningen ska ses som en eftergift till Vänsterpartiet och att utredningen aldrig kommer att realiseras. Samtidigt går det inte att tvärsäkert avfärda utredningens intentioner; att sätta en bromskloss på valfrihet och företagande i Sverige.

Vi hade det på känn. Stefan Löfvens regeringsförklaring innehöll få ord om företagande och som mest nämndes företag i samband med hårdare kontroller och redovisning. Detta i motsats till Löfvens tidigare uttalanden om behovet av innovationskatapulter och Affärsplan Sverige.

Det finns en bred samsyn i Sverige om en offentlig finansiering av välfärden och att den ska ges efter behov. Det innebär att ingen ska tvingas avstå från vård eller omsorg av ekonomiska skäl. I dag har vi fler vårdgivare än någonsin tidigare som bidragit till att korta köerna, ökat kompetensen och förbättrat tillgängligheten för patienter och andra välfärdstagare. Nu är allt detta hotat.

Faktum är att lagen om valfrihetssystem, LOV, som Alliansregeringen införde förra mandatperioden har bidragit till att nya företag inom välfärdssektorn har vuxit fram. Nyföretagandet inom välfärdssektorn har ökat med runt 30 procent i kommunerna och cirka 25 procent inom landstingen. Svenskt Näringsliv har i en rapport visat att bland de 687 enskilda utförare som var verksamma i LOV-system 2010 hade närmare 80 procent en kvinnlig ägare eller vd.

LOV är också en garant för valfrihet och den nya utredningen är ett hot mot valfriheten. Utan vårdföretag kan det inte finnas någon valfrihet och utan vinst kan knappast finnas några vårdföretag.

Det mest negativa med utredningen, papperstiger eller inte, är att den skapar osäkerhet och riskerar att bli en kraftig bromskloss på utvecklingen inom välfärden. Enligt Vårdföretagarna blir nu konsekvensen att privata vårdgivare inte vågar utveckla sin verksamhet och anställda med idéer om hur vården kan bli bättre vågar inte starta företag.

Internationella aktörer vågar inte etablera sig i Sverige, och vi riskerar att gå miste om nya behandlingsmetoder. Framförallt är förlorarna i slutänden patienter och de som använder välfärdstjänsterna. Det här slår också mot Sveriges utveckling i stort, för framtidens välfärdstjänster kan mycket väl bli en av våra stora svenska exportframgångar. Men utan incitament för investeringar och innovation riskerar framgången att utebli. Så mycket för den innovationsförmågan, Stefan Löfven.

Löfvens regering skapar oro och stor otrygghet hos alla de över 110 000 medarbetare i privata alternativ inom vård- och omsorgssektorn runt om i landet. Människor som valt att arbeta för andra aktörer än offentlig sektor på grund av lön, arbetsvillkor eller inriktning.

Det är hög tid att avliva myterna om att allt var bättre förr. Ta äldreomsorgen som exempel. Här visar Svenskt Näringsliv att samtidigt som resurserna i dag är högre än någonsin rankades Sverige så sent som förra året som det bästa landet i världen att åldras i av Helpage International. Av Socialstyrelsens brukarundersökningar framgår att nio av tio äldre är trygga med den omsorg som de får. Dessutom är det sällan så att välfärdsföretagarna är de stora globala riskkapitalisterna, tvärtom har över 90 procent av de privata vårdföretagen färre än 20 anställda. Däribland många människor som inte tagit ut någon lön de första åren, belånat hus och hem för att våga riskera allt för sin dröm. Ska de nu inte få ta del av de värden de skapat?

För oss moderater är istället kvalitet det mest centrala och driftsformer är alltid underordnat kvalitet och valfrihet. Det innebär att vårdgivare som ger en bra vård också ska få lov att göra en rimlig vinst. Det för också med sig att vinster aldrig får ske till priset av sämre kvalitet. Kvaliteten kan mätas genom nationella öppna jämförelser, inspektioner och redovisning av kvalitet. Vi behöver säkert göra mer för att mäta och följa upp kvalitet, men det ska gälla både offentlig och privat driven välfärd. Istället för att diskutera vinster eller inte borde vi samtala mer om hur vi kan skapa långsiktiga förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft. Hur kan vi stimulera innovationer och använda våra resurser bättre, det bör vara fokus i välfärdsdebatten framöver.

På 1980-talet var den fria företagsamheten hotad med löntagarfonderna. Nu är företagsamheten inom välfärden hotad. När det begav sig citerades Rudolf Meidner i LO:s tidning då han hänvisade till Marx om att de i grunden inte kunde förändra samhället utan att också ändra på ägandet. Nu verkar man vara på väg mot samma resa.

Är det nu så illa att vi har en kommunistinfluerad regering vid rodret som redan första veckan har tappat både kompass och karta? Besked lär dröja men utvecklingen är synnerligen oroväckande.

Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd (M) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev