Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Kommunerna måste få veta att flyktingar ska flytta in

Sverige ska vara ett land som erbjuder ett bra flyktingmottagande. Vi ser att mycket kan bli bättre inom fyra områden. Exempelvis vill vi att Migrationsverket blir skyldigt att informera kommunerna om att avtal tecknats med privata aktörer.

Publicerad: 27 maj 2014, 10:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SFIFlyktingmottagandeAsylsökande

Sverige är ett av de länder i Europa till vilket flest asylsökande kommer. Kommuner runt om i landet tar varje år emot människor på flykt undan våld och trauman. Gör vi det bra? På många sätt, ja. Men mycket kan bli bättre. Vi föreslår förbättringar inom fyra områden:

I dag upphandlas anläggningsboenden av Migrationsverket direkt med privata aktörer. Berörda kommuner involveras inte i arbetet. Det betyder att kommuner inte har möjlighet att påverka antalet platser.

Ändå förväntas man erbjuda kommunal service till de asylsökande i princip från första dagen. Vi föreslår att Migrationsverket får informationsplikt till kommunerna inför öppnandet av anläggningsboenden. Detta är nödvändigt för att snabbt kunna erbjuda bra service och kvalitet till asylsökanden.

Syftet med den etableringsersättning som beslutas av Arbetsförmedlingen till nyanlända är att man endast i undantagsfall ska behöva kompletterande ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. I många fall uppstår ett ”glapp” i väntan på den första utbetalningen av etableringsersättningen, vilket gör att socialtjänsten tvingas betala ut ekonomiskt bistånd.

Vi föreslår att systemet för ersättningar och återsökning ses över för att anpassas till verkliga förhållanden. Vi föreslår också en översyn av ersättningen för stödinsatser till asylsökande barn.

I dag upphandlas ett stort antal campingplatser av Migrationsverket för att användas som asylboenden. De kommuner som har asylsökande barn under 18 år får en särskild ersättning från staten. En del av denna baseras på hur många asylsökande barn som per den 30 april varje år är registrerade hos Migrationsverket och som bor i kommunen.

Campingägarna hyr ut bostäder till Migrationsverket under vinterhalvåret och dessa löper ofta ut per den 15 april för att anläggningarna ska förberedas inför sommarturismen. Ett exempel är Borgholms kommun där man har omkring 300 barn och unga på förläggningsboende den 1 april medan man den 30 april kan ha 30. Konsekvensen blir att kommunernas mottagande beräknas på felaktiga grunder.

I dag har Arbetsförmedlingen huvudansvaret för arbetsförberedande insatser till nyanlända. Dessa insatser behöver utvecklas utifrån lokala och regionala förutsättningar. Inte minst då kommunerna ofta har ett väl utvecklat samarbete med det lokala näringslivet.

En viktig framgång för en lyckad etablering är också en bra svenskundervisning och samhällsorientering. Enligt ett regeringsförslag som väntas träda i kraft den 1 juli ska personer med uppehållstillstånd, och som sitter kvar på anläggningsboenden i väntan på kommunplacering, få möjlighet att läsa svenska för invandrare (SFI) under väntetiden. Här föreslår vi att kommunerna får ersättning för att bedriva denna verksamhet på anläggningsboenden.

En av de största utmaningarna för Migrationsverket just nu är bristen på asylboenden i relation till lagen om offentlig upphandling (LOU). LOU gör det svårt att använda de bostäder som finns lediga i kommunerna i länet. Samtidigt har kommunerna stora utmaningar att hålla lediga bostäder för nya potentiella kommuninvånare. Här föreslår vi en ändring av regelverket kring LOU i samverkan mellan landsbygdskommuner och Migrationsverket.

Sverige är ett av de länder som ger flest människor skydd undan våld och förföljelse. Vi kan också bli det land som erbjuder det bästa mottagandet och integreringen. För det behövs ett kraftfullt och samspelt agerande mellan ansvariga myndigheter redan nu.

Henrik Yngvesson, (M) Ordförande i Kalmar läns primärkommunala nämnd

Tomas Kronståhl, (S) Vice ordförande Kalmar läns primärkommunala nämnd

Lars Blomberg, (M) Ordförande Regionförbundet i Kalmar län

Akko Karlsson, (MP) Vice ordförande Regionförbundet i Kalmar län

Leif Larsson, (C) Vice ordförande Regionförbundet i Kalmar län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev