Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Kommunerna bör öka sitt globala engagemang

Nyligen har Sida fattat beslut om att ge stöd till nya kommunala partnerskapsprojekt. Många nya internationella samarbeten på lokal nivå visar att svenska kommuner och regioner vill vara med och stärka demokratin i en alltmer global värld, skriver företrädare för Sida och ICLD.

Publicerad: 28 februari 2013, 09:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


När Yogyakartaborna ska få mer tillgång till hälsoservice står Västerbottens e-hälsoprojekt modell. Samarbetet mellan Eslöv och Lugazi ska leda till hållbar avfallshantering och ge invånarna ökad kunskap om miljöfrågor. Göteborg tar ett nytt samlat grepp om alla sina samarbeten med Nelson Mandela Bay för att skapa tydliga resultat och långsiktig hållbarhet för invånarna i båda städerna. Miljö- och klimatarbete är i fokus i många projekt. Beslutet innebär också att redan etablerade samarbeten kan fortsätta och fördjupas. I dagsläget har över 70 kommuner internationella samarbeten inom ramen för kommunala partnerskapsprogrammet för att stärka lokal demokrati i världen.

Det kommunala partnerskapsprogrammet är en del av det svenska biståndet och vänder sig till svenska kommuner och landsting som tillsammans med lokala förvaltningar i andra länder vill driva utvecklingsprojekt. Programmet hanteras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD), som bereder ansökningarna, därefter fattar Sida beslut. Målet är att stödja lokal demokrati i samarbetsländer genom att bygga på erfarenhet och expertis från svenska kommuner och landsting, samt på aktuell forskning. När människor får ökat förtroende för sin kommun, ökar delaktighet och möjlighet att förbättra sina levnadsvillkor. Många av de planerade eller pågående projekten handlar om miljö/klimat och alla handlar om utveckling av lokal demokrati.

Att kommuner ska ge sina medborgare service, skydd, utbildning och omsorg är en självklarhet för oss. Men i många av de svenska samarbetsländerna är just den lokala demokratin mycket eftersatt och de boende har varken tillräckligt med inflytande eller får sina grundbehov tillgodosedda. Många kommuner söker samarbeten för att hitta lösningar på kommunala hållbarhetsfrågor och miljöarbetet. Hur vi lokalt organiserar och möter de globala miljöutmaningarna är oerhört viktigt och avgörande – både här hemma och på andra platser i världen.

När nya perspektiv bryts - det är många gånger då de goda lösningarna föds. För att möta gemensamma utmaningar och nå resultat, måste parterna träffas och utbyta erfarenheter och överföra ny kunskap till varandra. Det är viktigt att förstå varandras lokala förutsättningar och utmaningar för att hitta rätt koncept för positiv förändring.

Vi tror dessutom att projekten bidrar till att det globala perspektivet får ta en större plats när kommuner, regioner, och landsting deltar i den enorma urbanisering av världen, en tyst omvandling som vi inte hör så mycket om. Fattigdomen i världen är på god väg att halveras, världens medellivslängd ökar och befolkningstillväxten minskar. Även i den allra fattigaste regionen, Afrika söder om Sahara, går utvecklingen framåt, om än långsammare än i resten av världen. Samtidigt som vi ser en positiv utveckling så är behoven enorma. Fortfarande saknar ungefär en miljard människor tillgång till rent vatten och var sjätte person går och lägger sig hungrig varje kväll.

Biståndet är en bara en liten del i den stora globala utvecklingen där allt från handel, företagande, sysselsättning, och sociala rörelser ingår. Fler företag och organisationer behöver tänka utanför de vanliga ramarna för att på allvar bidra till en hållbar utveckling som gynnar alla. Vi behöver se nya typer av resultatinriktade samarbeten präglade av gemensamma intressen.

För att Sverige ska kunna fortsätta att vara en aktiv part i denna utveckling är det viktigt att det finns ett brett engagemang här hemma, hos förtroendevalda, hos förvaltningstjänstemän och hos företagare. Studenter, skolor, organisationer och föreningar behöver få in världen.

Det lokala samhället får en allt mer avgörande betydelse för hållbar utveckling. Den som vill påverka globalt behöver engagera sig lokalt. Där kan de kommunala partnerskapen spela en avgörande roll.

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör Sida

Maria Åberg, generalsekreterare Internationellt Centrum för Lokal Demokrati

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev