Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Kommunerna blundar för de svenska minoritetsspråken

Minoritetslagen syftar till att vårt lands inhemska nationella minoriteter och minoritetsspråk ska synas i all offentlig verksamhet. Men alltför många kommunalråd landet runt blundar för lagens existens.

Publicerad: 22 mars 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Många av landets politiska ledare på olika nivåer har svårt att bemöta myterna om ”den tid då det i Sverige bara bodde svenskar som talade svenska”. De har ju själva utsatts för den svenska historieundervisningens bedövande osynliggörande av Sveriges historiska, inhemska nationella minoriteter.

1999 ratificerade riksdagen två Europarådskonventioner om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Samtidigt uttalade riksdagen att vi i Sverige har fem nationella minoriteter – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Deras språk erkändes som nationella minoritetsspråk i Sverige. Dessa språk är numera också erkända i 2009 års språklag.

Vad krävs då för att erkännas som nationell minoritet i Sverige? Det ska vara en grupp som språkligt och kulturellt skiljer sig från majoritetsbefolkningen, och det ska vara en grupp som funnits av hävd i Sverige. Sveriges fem nationella minoriteter har funnits i det som i dag är Sverige ungefär lika länge som eller längre än vi haft en statsbildning benämnd Sverige.

Sverige har alltid varit flernationellt och flerspråkigt. Och detta trots att statsmakterna från slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet genom skolan bedrev en brutal tvångsförsvenskning av främst samer och finsktalande i norr. I norr var det ju till rätt nyligen just samiska och finska man talade och inte svenska.

1999 års beslut gällde samtliga fem minoriteter i hela landet. Vid en genomgång som regeringskansliet gjorde 2006, sju år efter beslutet, visade sig de flesta kommuner ”lyckligt okunniga” om detta. Sedan 1 januari 2010 har vi därför en lag – lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

Den lagen gäller uttryckligen för alla kommuner, landsting och statliga myndigheter. I lagen finns visserligen särskilda bestämmelser på en högra nivå för kommuner som ingår i så kallade förvaltningsområden för finska, samiska och/eller meänkieli (tornedalsfinska). När lagen trädde i kraft 2010 ingick 38 kommuner i förvaltningsområde. Sedan dess har ytterligare 26 kommuner ansökt hos regeringen om att få ingå i förvaltningsområde, så att de nu omfattar 64 kommuner. Ytterligare kommuner står på kö.

Men, hur ser det då ut i landets övriga 226 kommuner? De omfattas också av minoritetslagens grundskydd för samtliga fem nationella minoriteter. Ja, trots att vi nu är inne på fjärde året sedan lagens ikraftträdande, så har de flesta av dessa kommuner inte gjort någonting. Vad har ansvariga kommunalråd i Boden, Örnsköldsvik, Nacka, Järfälla, Nyköping, Jönköping, Mölndal och Halmstad för försvar för att de blundar för minoritetslagens existens?

Lagen gäller också för landets landsting och regioner. Tolv av dessa ingår i förvaltningsområde. Dit hör mitt eget landsting – Stockholms läns landsting – sedan 1 januari 2010. Vi är nu inne på fjärde året. Trots att en handlingsplan antogs redan 2010, så tvingas man konstatera, att lagen gått också Stockholms läns landsting tämligen spårlöst förbi. Trodde man att den bara var för invärtes bruk?

Minoritetslagen syftar på samma sätt som till exempel jämställdhetslagen till att vårt lands inhemska nationella minoriteter och minoritetsspråk ska synliggöras i all offentlig verksamhet. Mainstreaming kallas det på ett språk som ännu inte är nationellt i Sverige. Minoritetspolitikens syften förverkligas i människors vardag ute i landets kommuner och landsting. Men, då kan kommunerna inte bara blunda för lagen!

Lennart Rohdin, landstingsledamot (-), Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev