Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Kommuner hindrar insyn i privat äldrevård

När förskolor, skolor och äldreomsorg lämnas över till privata entreprenörer minskar allmänhetens insyn. Det som en gång var offentlig information förvandlas till företagshemligheter. Kommunerna kan motverka hemlighetsmakeriet, men låter medvetet bli att göra detta.

Publicerad: 18 april 2013, 07:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Offentlighetsprincipen

Undertecknade har under 2012 försökt få ta del av bemanningslistor och information om personalens utbildning i tjugo privatiserade äldreboenden i Norrköping, Malmö, Lund och ytterligare fem mindre skånska kommuner. Uppgifterna är harmlösa och normalt sett offentliga i kommunal verksamhet. Bemanningslistorna berättar om personaltäthet, vilka som har arbetat vid olika tidpunkter och om vårdtagarna träffar en fast medarbetarstab eller en ström inhoppare och tillfälligt anställda. Personalens utbildning berättar om förutsättningarna för att erbjuda god omsorg.

Det borde inte vara några problem. Redan 2002 lagstiftade riksdagen om att kommunerna ska skriva in villkor i avtalen med sina entreprenörer som ger allmänheten insyn. Men det fungerar inte. Resultatet av våra försök är beklämmande. I de fall vi vände oss direkt till entreprenörerna valde de inte oväntat att hemlighålla informationen. Värre är att inte en enda av de kommunala tjänstemän vi kontaktade använde sig av avtalsvillkoret om insyn för att förmå entreprenörerna att lämna ut handlingarna.

Den anhörige som försökt ta del av motsvarande uppgifter hade förblivit ovetande om hur många olika personer som är inblandade i vården av hans/hennes åldrige far. Likaså den som försökt undersöka vilka som jobbade när gamla mor glömdes på toaletten. Om mamma eller pappa får hjälp av utbildade undersköterskor eller extraknäckande konststudenter förblir en affärshemlighet.

Insynsmöjligheten för allmänheten stärks inte direkt av att både Malmö och Lund i strid med kommunallagen låtit bli att skriva in sådana villkor i sina entreprenadavtal. Reaktionerna vi mötte från de politiker som varit med och lagt ut äldreboendena på entreprenad var anmärkningsvärda. Antingen har de inte förstått vad det handlar om eller så tycker de inte att allmänhetens insyn i offentlig verksamhet är viktig.

Flertalet tillfrågade socialnämndsordförande såg inget problem i de förhållanden vi har beskrivit ovan. De menade att det räcker med den insyn som blir följden av att de handlingar som kommunen tagit del av i sina kontakter med entreprenörerna blir allmänna och offentliga handlingar. Alltså en sorts offentlighetsprincip via ombud och en rätt att ta del av ett begränsat antal handlingar som kommunen på förhand har valt ut.

Det var inte så den regeringen som 2002 drev igenom insynsparagrafen i kommunallagen tänkte sig att det skulle vara. Så här skrev den i sin proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet: ”Regeringens utgångspunkt är att allmänhetens möjligheter till insyn i kommunal verksamhet inte skall vara beroende av på vilket sätt kommuner och landsting väljer att låta utföra verksamheten. Regeringen anser därför att starka skäl talar för att allmänheten bör tillförsäkras insyn i kommunal verksamhet som bedrivs på entreprenad.

Men istället för att ta emot den hjälp det skulle innebära om allmänhet och medier självständigt kunde hålla ögonen på de privata vårdföretagen, så obstruerar kommunerna av okänd anledning. Därmed blir insynsparagrafen en papperstiger och kommunerna markerar än en gång att kommunallagen är en lagstiftning som de ger blanka f-n i när det passar dem.

Lagstiftarna borde sätta ner foten. Det bästa vore om offentlighetsprincipen fick följa skattepengarna in till entreprenörerna. Det skulle sannolikt minska risken väsentligt för vårdskandaler och missbruk av skattepengar hos vårdföretagen.

Mats Amnell, reporter Sydsvenskan, Malmö

Britt-Marie Citron, frilansjournalist, Norrköping

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Offentlighetsprincipen

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev