onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Kommunala bolag måste skärpa kampen mot mutor

Hur många kommunala bolag följer riktlinjerna som regeringen tagit fram tillsammans med näringslivet? Det är en berättigad fråga att ställa nu när större delen av näringslivet tar fram uppförandekoder och lägger ned stor möda på att få detta tänk att genomsyra hela företagskulturen.

Publicerad: 10 oktober 2012, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EtikKorruption

Korruption är ett stort problem i många länder. Kampen mot korruption har fått ökad uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt under senare år. Nästan dagligen rapporterar medierna om nya avslöjanden om korruption. Skandalerna uppdagas både inom offentlig verksamhet och i företag. Flera utredningar pågår.

Korruption förekommer även i Sverige men inte alls i samma omfattning som i andra länder och i ett internationellt perspektiv är vi relativt förskonade. Men med det sagt är förtroendet för politikers etiska agerande lågt enligt undersökningar. Enligt en undersökning gjord av Ernst & Young tror hälften av de tillfrågade chefstjänstemännen inom privat och offentlig sektor att politiker tar emot mutor. Hur påverkar det affärsrelationer mellan näringsliv och det offentliga? När det inom näringslivet allt mer börjar föras diskussioner och arbeten kring code of conduct/uppförandekoder lyser detta arbete med sin frånvaro i de flesta kommuner.

Det har gått nästan 35 år sedan reglerna om mutbrott senast reformerades. Sedan dess har det ibland förekommit att regleringen kritiserats för att vara svår att tillämpa. Internationella övervakningsorgan har också vid några tillfällen pekat på mindre brister. Den 1 juli kom en ny lagstiftning med flera förslag för att anpassa och skärpa den för att kampen mot korruption ska kunna drivas så effektivt som möjligt. Det har varit lagstiftarens intention att hela tiden vill gå längre för att förebygga korruption. Detta genom att minimera möjligheterna till att ge och att ta emot muta, just genom att kriminalisera handlingar på ett tidigt stadium och vidga kretsen av personer som kan bli berörda.

Utöver lagändringarna togs också initiativ av Alliansregeringen att ta fram en uppförandekod för näringslivet. Koden är nu fastställd av näringslivets organ och har som syfte att vägleda företag i frågor om hur förmåner får användas för att främja företagens verksamhet. Det är viktigt med en kod för självreglering. Lagar är viktiga men det gäller att se till att förebygga också. Riktlinjer om hur man ska agera i olika situationer är grundläggande i detta arbete.

Uppförandekoden tillsammans med en reformerad lagstiftning om mutbrott har goda förutsättningar att leda till en effektivare bekämpning av korruption. En naturlig del i detta vore också att de kommunala bolagen skulle börja följa denna uppförandekod men så ser det inte ut.

Förlorar vi förtroendet för varandra riskerar vi att både orsaka mänsklig och ekonomiskt lidande. Ett samhälle är helt beroende av den mellanmänskliga tilliten för att kunna fungera. Skulle förtroendet för myndigheter, företag, politiker eller andra personer svikta, börjar medborgarna tvivla, om korruption och maktmissbruk skulle få fäste – då förlorar vi något mycket centralt för varje gott samhälle. Känslan av trygghet. Och av rättvisa. Därför är det olyckligt att så få kommunala bolag påbörjat ett arbete, dessa bör snarare föregå med gott exempel. Jag hoppas nu att kommunpolitiker ute i landet ställer frågor om detta viktiga arbete.

Caroline Szyber, riksdagsledamot, rättspolitisk talesperson (KD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

EtikKorruption

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev