Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Kommunala bolag behöver kunnigare styrelser

Allt högre krav ställs på styrelser i offentligt ägda bolag. Därför är det dags att ge styrelseledamöterna i dessa bolag resurser för utbildning och kompetensutveckling.

Publicerad: 4 mars 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Det är inte enbart Telia som rört sig i en etisk gråzon. Under de senaste åren har vi sett flera kommunala bolag, om inte tänja på gränserna, så i alla fall utmana det rimliga. I ett aktiebolag drabbar ett misskött styrelsearbete ägarna, i ett kommunalt eller offentligt ägt bolag drabbar det skattebetalarna.

Förändringar i omvärlden och ett minskat skatteunderlag ställer högre krav på att styrelserna i offentligt ägda företag genom ett professionellt arbete säkrar att företagens mål uppnås. Vi föreslår därför en lösning där varje styrelseledamot i kommunala och offentliga bolag får en egen skolpeng som ska användas till utbildning och kompetensutveckling.

Anledningarna till haverierna bland svenska bolag, privata och offentliga, är ofta just bristande kompetens och förståelse för omvärldsfaktorer, exempelvis:
• Intressenternas, inte sällan kunder och ägares, krav på hållbart och etiskt agerande (CSR).
• Förståelsen för det föränderliga kommunikationsklimatet.
• Vad som är skäliga ersättningsnivåer och belöningssystem till ledning och i vissa fall även styrelse.
• Styrelsens sammansättning och samlade kompetens.

Nu vore det förmätet av oss att påstå att det finns en enskild lösning på sådana komplexa omvärldsfaktorer. Men ett nödvändigt första steg är att styrelsen har en vilja till kontinuerlig kompetenshöjning och att det skapas förutsättningar för denna.

I Svensk kod för bolagsstyrning står det att styrelsens ordförande ska ”se till att ny styrelseledamot genomgår erforderlig introduktionsutbildning samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig”. Där står också att man ska ”se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget”. Dessa regler borde även gälla i kommunala och offentligt ägda bolag.

Ansvaret faller tungt på ordföranden, men även på varje styrelseledamot att själv ta ansvar för styrelsens arbete och att utveckla företaget. Därför borde kompetenutveckling integreras som en naturlig del i styrelsearbetet och varje styrelseledamot få en egen skolpeng från det bolag han eller hon arbetar för och som följer denne under mandatperioden, och att resultatet utvärderas årligen. Men mer behövs för att utveckla kompetensen i styrelsen:
• Inventera kompetensen i styrelsen och ställ den mot företagets mål och strategier.
• Ge alla i styrelsen ett viktigt omvärldsbevakningsområde. Skriv in detta i styrelsens arbetsordning.

En mer komptetent styrelse, med djup förståelse för omvärldsfaktorer på de marknader där bolaget verkar kommer ha större möjligheter att förebygga, upptäcka och hantera kriser och viktigast av allt – ge skattebetalarna det värde vi har rätt till.

Suzanne Sandler, vd Styrelseakademien

Lars-Erik Forsgårdh, ordförande Styrelseakademien

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev