fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Klimatomställningen kräver grönt ledarskap”

Det är bråttom att hejda klimatförändringen. Sverige måste gå före och visa klimatledarskap. Med Miljöpartiet i ledningen i fler kommuner kommer det gå fortare att ställa om.

Publicerad: 8 juli 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Miljöpartiet vill investera  i ett hållbart samhällsbygge för framtidstro i hela landet.”


Ämnen i artikeln:

MiljöpartietKlimatEnergiJärnvägKollektivtrafik

I dag händer mycket vad gäller utbyggnaden av förnybar energi i världen. Regeringen har satt ett tufft mål, men Miljöpartiet vill gå längre. Vi arbetar för att både uppvärmning och  elproduktion i Sverige ska vara 100 procent förnybar redan 2030. När man väl börjar ställa om går det ofta fortare och är lättare än vi tror.

Kommunerna har en mycket viktig roll i det arbetet. Det är i kommunerna som solel och laddpunkter sätts upp, vindkraftverk och cykelvägar byggs, fastigheter energieffektiviseras, energismarta hus byggs och matavfall blir till biogas.

Miljöpartiet har sedan länge drivit en offensiv miljö- och klimatpolitik i kommuner och landsting över hela landet. Nu gör vi det också i regeringen. Några resultat är ett långsiktigt klimatpolitiskt ramverk och en miljö- och klimatbudget som har ökat med 82 procent sedan 2014.

Nu satsar regeringen på utveckling av hållbara stadsmiljöer, stärkt järnvägsunderhåll, nya stambanor, mer kollektivtrafik och bättre skydd mot extremväder. Över 1000 lokala klimatprojekt i hela landet har redan fått stöd tack vare regeringens satsning Klimatklivet. Satsningar på värdefull natur innebär att fler naturskogar kan skyddas, marina naturreservat bildas och den biologiska mångfalden värnas.

Havs- och vattenfrågorna är både lokala och globala. Bristen på dricksvatten har under de senaste somrarna blivit akut i delar av landet. Här behöver vi ta gemensamma tag! De låga grundvattennivåerna ger en föraning om hur en framtid med brist på vatten kan te sig. Regeringen satsar nu pengar på att förebygga torka och kartlägga förekomsten av grundvatten.

Miljö- och klimatfrågorna samspelar med de övriga välfärdsfrågorna. Den sociala hållbarheten är lika viktig som den ekologiska. Välfärden ska ge oss frihet, trygghet och livskvalitet. Miljöpartiet arbetar på alla nivåer bland annat för fler bostäder, en mer jämlik vård och skola samt en stärkt etablering. Vi är ett parti för miljö och människa, öppenhet och humanitet.

Vi vet att i skolan läggs grunden för resten av våra liv. Därför satsar vi på en jämlik skola där ingen elev lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka. Skolan ska ge alla elever en ärlig chans, oavsett var de kommer ifrån eller vilka föräldrar de har. Därför vill vi att skolans resurser fördelas så att mer kommer till skolor och elever som behöver det mest. Möjligheter till utbildning ska också finnas för den som är nyanländ, vill lära sig nya saker eller ta ett nytt steg i livet. Därför satsar vi på vuxenutbildning och möjliggör det livslånga lärandet.

Bostadsbristen har sedan länge varit stor i Sverige. Nu byggs det mer än på länge och för fler. Det vill vi fortsätta med. Men det är inte bara bostäder som behöver byggas. Miljöpartiet vill satsa på de offentliga investeringarna i Sverige. Bland annat behöver infrastrukturen förnyas och moderniseras, den förnybara energin fortsätta byggas ut och energianvändningen effektiviseras.

Miljöpartiet vill investera  i ett hållbart samhällsbygge för framtidstro i hela landet. Genom att ta ansvar för klimatfrågan på hemmaplan visar vi ledarskap i världen. Och det gör vi bäst tillsammans.

Amanda Lind, partisekreterare för Miljöpartiet de gröna

Karin Thomasson, kommunalråd (MP) Östersund och gruppledare Miljöpartiets SKL-grupp

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev