Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

KD: Stärkt EU ger tryggare Europa

Är Brexit början på slutet för EU eller startskottet för mer samarbete? När Romfördraget nu fyller 60 år är det aktuella frågor. Vår mening är att samarbetet inom EU:s kärnområden måste utökas, exempelvis krävs utökat samarbete mot terrorangrepp. Men vi är också beredda att återföra makt till medlemsstaterna, skriver tre kristdemokrater.

Publicerad: 24 mars 2017, 05:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EUFlyktingpolitikMigrationBrexit

Lördagen den 25 mars möts EU:s stats- och regeringschefer i Rom för att fira 60-årsdagen och undertecknandet av Romfördraget som slöts av de sex första medlemsländerna. Det syftade till att säkerställa ekonomisk och social utveckling. Fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer ansågs vara nyckeln till Europas ekonomiska och sociala utveckling.

Frågan är vart EU nu är på väg? Är Brexit början på slutet för EU, eller startskottet till en diskussion om mer EU-samarbete? Vi menar att det självklart är upp till EU:s medborgare att bestämma.

EU är idag världens största ekonomi. Trots att EU:s befolkning bara utgör 6,9 procent av jordens befolkning står EU:s utrikeshandel för cirka 20 procent av världshandeln.

Omkring 62 procent av EU-ländernas totala handel sker inom EU. EU:s ekonomi var sett till BNP större än USA:s. Men efter Brexit är det inte så längre. Vi vill se till att EU inte utvecklas i den riktningen att fler länder lämnar unionen. Sverige är beroende av ett vitalt Europasamarbete.

När EU:s ledare möts i Rom kommer de inte att ta några avgörande nya beslut, men de kommer att samtala om de frågor som EU just nu behöver samarbeta kring.

Nya hot som beror på ökad rörlighet har behövt adresseras och EU stärker nu det försvars-och säkerhetspolitiska samarbetet. Vi behöver skydda EU:s yttre gränser. Trygghetsfrågor är högt på medborgarnas dagordning. Vi behöver till exempel stärka skyddet mot terrorangrepp och gränsöverskridande brottslighet. Utökat samarbete mellan polis och säkerhetstjänster diskuteras nu inom EU, vilket är nödvändigt.

Migrationskrisen 2015 blev en svår utmaning för Europa. EU:s grundläggande värderingar testades. De stora flyktingströmmarna blev ansträngande för våra samhällen. Samtidigt ska solidaritet och humanitet värnas. EU:s ledare måste besvara frågan om hur vi ska ta emot människor på flykt. Vi Kristdemokrater anser att det måste till fler lagliga vägar in i EU. Att hitta lämpliga vägar framåt på migrationsområdet är nödvändigt för EU:s trovärdighet.

EU-kommissionen under ledning av dess ordförande Jean-Claude Juncker har nyligen presenterat en vitbok med fem scenarion för hur EU kan utvecklas. De fem scenarierna sträcker sig från en miniminivå där EU endast samarbetar om den inre marknaden till ett annat där EU vuxit till en federation där många institutioner som idag är nationella blir federala.

Vitboken är ett allvarligt menat bidrag från EU-kommissionen att under 2017 tvinga EU:s medlemsländer att försöka staka ut vägen för Europas framtid.

Vitboken är tydlig med att EU just nu står vid ett vägskäl. Brexit är ett faktum, i flera av de centrala medlemsländerna upplever partier med en aktiv utträdesagenda att de har gehör hos sina väljare. Tiderna lär oss att inget är beständigt, varje hus måste underhållas för att inte falla ihop under trycket från förändringens vindar. Likväl är grunden en förutsättning för att huset ska bestå.

Vår mening är att Europasamarbetet måste hålla en kurs där det europeiska samarbetet inom EU:s kärnområden utökas, men där vi också är beredda att återföra makt till medborgare och medlemsstater.

Vi vill inte ha ett federalt Europa. Tyvärr har den rödgröna regeringen den senaste tiden gått i riktning mot mer överstatlighet. De vill utöka EU:s makt när det gäller detaljfrågor för arbetsmarknadspolitiken inom den så kallade sociala pelaren men även öka styrningen över familjepolitiken. Vi menar att socialförsäkringsfrågor, familjepolitik och arbetsmarknadspolitik inte ska styras från Bryssel utan från varje enskilt medlemsland. Vi vill se en Europapolitik som stärker medborgarnas inflytande.

EU ska värna fred och frihet men också ekonomisk utveckling för att kunna göra välfärdssatsningar som varje land själv beslutar om. Ett EU som är förankrat med ett demokratiskt stöd kan utvecklas mycket starkt. Kristdemokraterna vill bidra till den utvecklingen.

Lars Adaktusson, Europaparlamentariker (KD)

Sofia Damm, riksdagsledamot (KD), ledamot utrikesutskottet

Desirée Pethrus, riksdagsledamot (KD), ledamot EU-nämnden

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev