måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Kameror gör lokala torgen tryggare”

Polis och sociala myndigheter gör ett jättejobb för att skapa stabilitet och trygghet i utsatta förortsområden. Vi fastighetsägare behöver dock en större ”verktygslåda” för att bidra ytterligare till ökad trygghet vid utsatta torg. Ett sådant verktyg är övervakningskameror.

Publicerad: 5 september 2017, 11:46

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

De lokala torgen blir allt viktigare för handeln, och då måste de vara trygga.

Foto: Johan Nilsson, TT / Eugen Wais, Colourbox


Ämnen i artikeln:

KameraövervakningHandelTrygghet

Stadsplanering och lokal infrastruktur har ofta anpassats för externa köpcentra. I takt med att den externa handelns attraktivitet minskar och allt fler gör inköp över nätet utvecklas nya leveranssystem med många lokala utlämningsställen av paket. Vi befinner oss bara i början av ett paradigmskifte som reser nya frågor.

Med en blick i kristallkulan kan vi ana att den konkurrens som den lokala handeln varit utsatt för från externa köpcentra gradvis avtar. Nya bostadshus förtätar gamla stadsdelar och ger den lokala handeln och servicen ett växande kundunderlag. Lokala torg rustas upp och görs till attraktiva mötesplatser.

Då stadsdelscentrumen är mötesplats för alla drar de också till sig mindre trevliga inslag så som ökad kriminalitet och grovt våld, exempelvis i form av skjutningar, bilbränder, gänguppgörelser och stenkastning mot blåljuspersonal. Polisen bedömer att situationen i Stockholm, Göteborg och Malmö är särskilt allvarlig. Också i Örebro, Uppsala, Botkyrka, Södertälje, Växjö, Landskrona, Borås och Linköping finns enligt Polisen särskilt utsatta områden.

Polis och sociala myndigheter gör ett jättejobb för att skapa stabilitet och trygghet i utsatta förortsområden. Som fastighetsägare gör vi det vi kan, främst handlar det om fysiska åtgärder, men vi behöver en större ”verktygslåda” för att bidra ytterligare till ökad trygghet vid utsatta torg.

Ett sådant verktyg är kamerabevakning. Diskussionen har fått förnyad aktualitet genom Utredningen om kameraövervakning. Betänkandet överlämnades till justitieministern veckan före midsommar och är ute på remiss till mitten av september. Vår, och andras, bedömning är att svenska myndigheter tvingas till en något mer generös syn på utrymmet för kamerabevakningen än vad som hittills gällt, om lagförslaget genomförs, vilket vi välkomnar. Dessutom bör tillståndsprocessen påskyndas.

I exempelvis Göteborg finns kameror uppsatta på Vårväderstorget. Ett torg där gängkriminaliteten 2015 skördade två människors liv. Bilder från kameraövervakningen var en viktig ledtråd i att fälla förövarna. Kamerabevakningen har också stört narkotikahandeln så till den grad att langarna till och med försökt måla över kameralinsen för att fortsätta sin brottslighet ostört.

Ofta har otrygghet sin grund i kriminalitet som sker på och kring vissa torg. Grundbulten är förstås att minska narkotikaförsäljningen och det arbetar polisiära och sociala myndigheter med. Däremot arbetar vi fastighetsägare tillsammans med polis, kommun, verksamheterna på torgen och inte minst de kringboende, med att öka den upplevda tryggheten.

De som bor eller verkar där vet oftast bäst vad som behöver göras. Utifrån vårt perspektiv beskriver detta behovet av långsiktiga fastighetsägare.

Världen förändras och det nära blir mer betydelsefullt. Det vardagsnära behovet av handel och service, och det lokala blir en allt viktigare del i människors sociala liv. Lokala torg och handelsstråk är extremt viktiga för en god samhällsutveckling och måste därför alltid finns med redan i det tidiga skedet i planprocessen.

Fortfarande exploateras emellertid nya bostadsområdet utan lokal handel och service. Den slentrianmässiga tanken tycks vara att de boende gott kan bege sig till något externt centrum. Men den tiden är snart förbi.

Anders Nordstrand, vd, bransch- och intresseorganisationen Sabo

Robert Hörnquist, vd Förvaltnings AB Göteborgslokaler

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev