Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Jo, chefer och politiker ska ha tydlig rollfördelning!

Det är just för att medborgarna ska få så bra välfärdsverksamheter som möjligt som rollfördelningen mellan politiker och chefer måste vara tydlig. De folkvalda sätter mål, prioriterar och fördelar resurser, medan cheferna ansvarar för att målen förverkligas på bästa sätt utifrån de förutsättningar som ges, replikerar Annika Elias och Anki Udd.

Publicerad: 3 december 2013, 13:13

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Förtroendevalda

Ska kapprummen renoveras först, eller är det mer prioriterat att byta ut lekställningarna på skolgården? Vilka kriterier ska användas i lönesättningen på vårdcentralen, och hur ska de viktas? Den här typen av vardagsnära frågor har välfärdens chefer dagligen att hantera. Och det är två exempel på frågor som en rektor eller primärvårdschef måste ha frihet att själv besluta om.

Men enligt den undersökning som Ledarna nyligen presenterade (Dagens Samhälle 20/11) upplever många chefer i välfärden att den politiska ledningen detaljstyr deras tillvaro. Istället för att ägna sig åt strategiska frågor vill politikerna besluta om allt från vilka rätter som bör serveras på äldreboendet till exakt hur förskolepersonalen ska dokumentera sitt arbete.

Kommunpolitikern Sven Nordmark menar i sitt svar till oss i Dagens Samhälle 26 november att politiker måste detaljstyra, eftersom det i slutändan är de som ställs till svars av medborgarna. Och visst har politikerna det övergripande ansvaret för välfärdens verksamheter. Men hur många möteshandlingar en lekmannapolitiker än läser, eller hur många verksamhetsbesök hon än gör, kommer hon aldrig ha kompetens eller möjlighet att hantera alla de avvägningar som måste göras och alla de beslut som måste fattas i den dagliga verksamheten.

Det är just för att medborgarna ska få så bra välfärdsverksamheter som möjligt som rollfördelningen mellan politiker och chefer behöver vara tydlig. De folkvalda sätter mål, gör övergripande prioriteringar och fördelar resurser, medan cheferna ansvarar för att praktiskt förverkliga målen på bästa sätt utifrån givna förutsättningar.

Att cheferna har handlingsfrihet i arbetet för att nå uppsatta mål är också en förutsättning för att det ska uppfattas som attraktivt att vara eller bli chef i offentlig sektor, vilket är livsviktigt i ett läge när fyra av tio chefer i sektorn går i pension det närmaste decenniet. Om villkoren för välfärdens chefer inte förändras finns snart ingen som kan fatta besluten om att renovera lekställningar eller hur lönesättningen ska fungera.

Annika Elias, ordförande Ledarna

Anki Udd, ledarskapsutvecklare Ledarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Förtroendevalda

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev