Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Jag välkomnar ett Reva på steroider

Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk har kritiserat den polisoperation som inleds på måndag med orden ett ”Reva på steroider”. Om det är en korrekt benämning så välkomnar jag den. Det betyder nämligen att svensk migrationspolitik efterlevs, och att fler flyktingsmugglare kan gripas vilket gör att förtroendet för svensk lag upprätthålls.

Publicerad: 10 oktober 2014, 14:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Reva stärker förtroendet för migrationspolitiken, menar debattören.


Ämnen i artikeln:

MigrationPolisenAsylsökandeFlyktingpolitik

Nu på måndag, den 13 oktober, inleds en EU-gemensam polisaktion som svensk gränspolis deltar i. Polisoperationen går under namnet Mos maiorum, och riktas mot flyktingsmugglare och personer som illegalt befinner sig i landet. Malin Björk, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet, är kritisk mot operationen, som hon kallat ett ”Reva på steroider”. Om det är ett ”Reva på steroider”, så välkomnar jag det. Det skulle nämligen innebära att fler beslut om verkställighet också efterlevdes och genomfördes samt att fler flyktingsmugglare skulle kunna ringas in och gripas, vilket skulle upprätthålla förtroendet för det befintliga system vi har i dag.

I Reva-debatten som fördes 2013, kritiserades polisens arbetssätt och metoder för att hitta personer som illegalt befinner sig i Sverige. Bland annat frågade man personer i Stockholms tunnelbana om ID-handlingar. I det uppskruvade tonläget och debatten kallades polisens riktade insats för ”en hänsynslös jakt på papperslösa.” Syftet med Reva var 2013 enligt polisens formulering, ”att öka effektiviteten och rättssäkerheten i verkställighetsarbetet i enlighet med regeringens mål.” Reva-projektet avslutades i fjol och är nu en ordinarie del av polisens, Migrationsverkets och Kriminalvårdens verksamheter.

En generös men reglerad invandring är det system vi i dag har i Sverige och det stöds av en majoritet i riksdagen. Dessvärre höjs röster om att dels luckra upp regelverket på politisk väg, men också genom att uppmana till att gömma personer som vägrar lyda beslut om utvisning. Därför är det på intet sätt märkligt med polisoperationer så som Mos maiorum, för att möta den utvecklingen.

Att termen ”papperslösa används i debatten visar tydligt att förespråkarna av fri invandring vunnit formuleringsprivilegiet. Det är synd, eftersom många utanför detta åsiktsetablissemang faktiskt inte känner igen sig i eller håller med om att en i lag reglerad migration, med möjlighet till överklagande, skulle vara inhuman. Jag vågar också hävda att många människor inte heller finner det orimligt att kräva att ett utvisningsbeslut också verkställs.

Själva definitionen av en rättsstat är att alla samhällsorgan är skyldiga att följa gällande lagar och förordningar, intill dess att de omprövas via lagstiftningsprocessen. Allt annat är rättsrelativistiskt och premierar ett kringgående av lagen.

Sverige är en av världens mest generösa mottagarländer på migrationsområdet. Det är av yttersta vikt att man som asylsökande får en snabb och rättssäker bedömning av sitt fall. Det är både problematiskt och ohederligt att enbart respektera ett myndighetsbeslut under förutsättning att utfallet blir det som man själv vill.

Joanna Ljunggren, aktiv i Fria Moderata Studentföreningen Stockholm (FMSS)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev