Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Innovationspolitiken måste uppdateras

De senaste 20 åren har 80 procent av de nya jobben skapats i privat tjänstesektor, varav merparten i kunskapsintensiva tjänsteföretag. När näringsminister Mikael Damberg i morgon presenterar nya samverkansprogram för ökad innovation är det hög tid att dessa företag lyfts fram, så att de kan fortsätta att växa i Sverige.

Publicerad: 31 maj 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vad som måste till är en modern infrastruktur för samverkan, som involverar aktörer från olika branscher – från privat såväl som offentlig verksamhet, skriver Almegas forskningsråd.


Ämnen i artikeln:

InnovationEkonomiStefan Löfven

Kunskapsintensiva tjänsteföretag driver innovation som är av stor betydelse för exporten, som i dag utgörs till 60 procent av tjänster. Men den globala konkurrensen hårdnar. Det krävs beredskap för att möta nya behov som utbildnings- och innovationssystem måste svara upp mot. Dessvärre verkar vare sig politik eller myndigheter ha hängt med.

I Almegas forsknings- och innovationsråd, med representanter från flera kunskapsintensiva tjänstebranscher, ser vi ett ökande behov av samverkan med akademin för att stärka innovationskraften och skapa förståelse för vilka nya kompetenser som behövs. Men lärosätenas incitament för samverkan är bristfälliga, bland annat på grund av resurstilldelningssystemet. Därför är kontakterna med tjänsteföretag få.

Detta hänger ihop med ett historiskt synsätt. Det är inte längre hållbart att bygga innovationspolitiken enbart på ett tillverkningsperspektiv. Utgångspunkten måste i stället vara att utveckla och dra nytta av kompetensen där den finns, vilket i huvudsak är i kunskapsintensiva tjänsteföretag. På så vis byggs innovativa kunskapsnätverk som kan skapa fler nya jobb.

Innovationsmyndigheten VINNOVA har i sammanhanget en viktig uppgift, inte minst genom de strategiska innovationsprogrammen. De möjliggör långsiktighet, en efterfrågad stabilitet genom samverkansformer som kan fungera över tid. Men när nu 16 program beviljats finansiering lyser såväl tjänsteföretag som små och medelstora företag med sin frånvaro. Vi efterlyser ett ökat fokus på att stimulera dagens tillväxtskapande innovationer, där värdeskapandet sker i tjänsteerbjudandet och dess leverans. Framtidens utmaningar kräver nya tjänstelösningar och system, där digitaliseringen är starkt drivande.

Vad som måste till är en modern infrastruktur för samverkan, som involverar aktörer från olika branscher – från privat såväl som offentlig verksamhet. Fokus ska vara på delarna i värdekedjan med högt förädlingsvärde. Den tyska satsningen Smart Service Welt kan fungera som gott exempel.

Samtidigt oroar den växande matchningsproblematiken. I ett historiskt perspektiv har vi i dag en relativt hög arbetslöshet och det är därför uppseendeväckande med så många lediga platser på arbetsmarknaden. Almegas medlemsföretag vittnar om att kompetensförsörjningen är det absolut största hindret för expansion. Det gäller särskilt kunskapsintensiva företag. Svårigheten att hitta ”rätt kompetens, i rätt tid och på rätt plats” är ett hinder för att möta de stora samhällsutmaningarna, där dessa kunskapsmotorer har en avgörande roll.

För att komma tillrätta med problemen föreslår Almegas forsknings- och innovationsråd att:

Innovationspolitiken måste utgå från en uppdaterad bild av näringslivet, där huvuddelen av kompetensen och jobben finns i de kunskapsintensiva tjänsteföretagen. De nya samverkansprogrammen måste adressera dessa företag.

Innovationsstödjande myndigheter måste i högre grad involvera tjänsteföretag och stödja dem i tjänsteinnovation och i digitaliseringens möjligheter. Nya finansieringsmodeller krävs. Regeringen bör ge VINNOVA i uppdrag att ta fram alternativa upplägg och modeller.

Satsningar måste göras på tjänsteplattformar där sektorer som etablerats oberoende av varandra förs samman, och som med digitaliseringen som möjliggörare har potential att tillsammans skapa nya innovativa tjänster.

Behovsstyrningen av utbildningen måste stärkas, med särskilt fokus på tvärvetenskaplig kompetens för att möjliggöra höga kund- och samhällsvärden.

Anders Sundin, Semcom

Anna Yman, Sweco

Birgitta Olofsson, Tyréns

Carl Bäckstrand, White

Christina Backlund, IBM

Daniel Akenine, Microsoft

Elisabet Keussen, Aleris

Paula Hammarskog, Academedia

Peter Alling, Unibet

Yacir Persson-Chelbat, Securitas

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev