Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Inkludera fler barn med funktionsnedsättningar

Många av de barn som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har en mindre aktiv fritid. Vi vill utmana andra aktörer inom barns och ungas fritid att, liksom vi gör, samarbeta för att inkludera fler med funktionsvariationer i sin verksamhet, skriver Scouterna och Friluftsfrämjandet.

Publicerad: 23 september 2018, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Alla har rätt till en aktiv fritid.

Foto: Scouterna


Som två av landets största fritidsrörelser, Scouterna och Friluftsfrämjandet, välkomnar vi Musikhjälpens tema år 2018 som fokuserar på människor med funktionsnedsättningar i världens låg- och medelinkomstländer. Rätten till ett meningsfullt liv med tillgång till utbildning, vård och att vara en del av samhället tillhör var och en  oavsett funktionsförmåga.

Vi gläder oss åt Musikhjälpens insamling för att stärka barn och ungas rättigheter. Friluftsfrämjandet och Scouterna vill, i samband med att Musikhjälpen lyfter allas rätt att funka olika, visa att denna rätt även bör gälla barn och ungdomar på hemmaplan. Vi vill utmana andra aktörer inom barns och ungas fritid att, liksom vi gör, samarbeta för att inkludera fler i sina verksamheter.

De som har någon form av funktionsnedsättningar begränsas ofta att delta i samhället. I Barnombudsmannens rapport "Respekt – Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd" framgår att cirka 15 procent av barn och unga lever med någon form av funktionsnedsättning. Många av dem har en sämre levnadssituation än sina jämnåriga. En särskilt utsatt grupp är barn och ungdomar med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. De upplever att de har mindre inflytande i kontakt med myndigheter och att de har en mindre aktiv fritid än barn och unga med andra funktionsnedsättningar.

Det finns mycket att göra för att barn och unga ska få rätt till ett fullvärdigt liv med möjlighet att delta i samhället. Därför har Scouterna och Friluftsfrämjandet valt att arbeta aktivt med att stärka barns och ungas rätt till en meningsfull och aktiv fritid. Detta gör vi på mängder av sätt.

Sedan 2017 har vi ett samarbetsprojekt där vi arbetar tillsammans för att tillgängliggöra våra verksamheter för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med fokus på diagnoserna adhd och autism. Alla har rätt till en meningsfull och aktiv fritid. Möjligheten att delta i friluftslivet är något som vi vill ska komma alla till del. Friluftsliv ger också möjlighet till ökad rörelse, välmående och livsglädje. Detta är något vi ser i våra verksamheter varje vecka.

Vi vill att fler ska få tillgång till en aktiv och meningsfull fritid där de kan utvecklas, må bra, vara sig själva och ha roligt. Vi vill även öka kunskapen om skillnader i funktionssätt och stärka respekten för olikheter. Därför genomför vi projektet "Rätten till friluftsliv". Projektet fokuserar på att utbilda Scouternas och Friluftsfrämjandets ledare för att göra våra verksamheter mer tillgängliga för barn och unga med adhd och autism, något som vi vet gör verksamheten bättre för alla!

Vi vet att den verksamhet vi bedriver ger unga människor möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar och att bli delaktiga i samhället. Genom våra lokala föreningar ,som drivs av ideella ledare, får de ta del av friluftslivet och känna sig sedda, välkomna och som en del av något större. Verksamheten fungerar redan idag väl för den som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Men vi vill bli bättre så att ännu fler ska kunna känna sig hemma hos oss. Genom att utbilda våra ledare i att kunna möta och se barn och unga med adhd och autism kommer vi att kunna erbjuda fler barn och unga en meningsfull och aktiv fritid.

Genom vårt arbete vill vi visa andra organisationer  de möjligheter som finns när organisationer samarbetar. Vi vill uppmuntra alla aktörer inom barns och ungas fritid att arbeta för att skapa mer inkluderande verksamheter. Alla har rätt att funka olika.

Veronica Östervall, utbildningsutvecklare Rätten till friluftsliv, Scouterna

Ilona Jonsson Lindblad, utbildningsutvecklare Rätten till friluftsliv, Friluftsfrämjandet Region Mälardalen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev